Se vårt webinar om repowering i efterhand

7 juni arrangerade vi ett populärt webinar om repowering i vindkraften. Här nedan kan ni se presentationerna samt inspelningen i efterhand. Här kan ni se vårt webinar i efterhand! Vårt nästa event är också online och öppet, eftermiddagen RE-Scandinavia 17 juni om PPA-marknaden – läs mer här! Vi återkommer med spännande webbinarium efter sommarledigheten – […]

Interview with Thomas Nilsson, Liquid Wind – keynote at RE-Scandinavia June 17th!

We proudly present Thomas Nilsson, General Manager, FlagshipONE at Liquid Wind as a keynote of RE-Scandinavia 2021 – online PPA-event June 17th! Read our interview with him here! What is Liquid Wind? Liquid Wind is a Power-to-Fuel Development Company, committed to reducing carbon emissions. The company develops, finances, builds and manages replicable facilities for the […]

Webinar 7 juni om repowering!

Kostnadsfritt webinar måndag 7 juni 14.00-15.30 för medlemmar och blivande medlemmar. Allt har sin tid! Den tidigaste vindkraften byggdes under 80- och 90-talen i södra Sverige och det börjar på sina håll bli dags för s.k. repowering, dvs. att byta ut gamla verk mot moderna. På så vis kan man mångdubbla produktionen, men samtidigt är […]

Fototävling!

Svensk Vindkraftförening kommer att göra en skrivbordskalender för 2022 som går ut till alla våra medlemmar och nu får du möjligheten att få din vindkraftsbild publicerad! Krav: fotografiet ska vara i färg och måste ha med vindkraft att göra! När? Var? Hur? Skicka mail till jakob@svenskvindkraft.com senast 30 september där ni bifogar ett högupplöst fotografi, […]

Rickard Nordin är årets Vindkraftpristagare!

Under föreningsstämman 18 maj tilldelades Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson (C), Svensk Vindkraftförenings Vindkraftpris för 2021 med motiveringen: Rickard får priset för sitt stora engagemang i vår framtida energiförsörjning och i sin enastående förmåga att pedagogiskt, ur nästa generations perspektiv, förklara komplexa system i det lokala-, regionala-, nationella- och globala samhället.    ”Jag minns […]

Vi välkomnar tre nya ledamöter till Svensk Vindkraftförenings styrelse!

2021 års föreningsstämma i Svensk Vindkraftförening hölls online via Zoom tisdag 18 maj 9.30-11 och tre nya ledamöter valdes in; Sigrid Carstairs, Per Olofsson samt Leif Sandberg. Sigrid Carstairs, Marknadsassistent, Eolus Vind   Sigrid Carstairs, 31 år arbetar för närvarande på Eolus Vind som Marknadsassistent vid sidan av sina studier på mastersnivå inom hållbarhet, klimat […]

Svensk Vindenergis och Svensk Vindkraftförenings synpunkter på promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på Infrastrukturdepartementets promemoria 2021-02-02 ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”. Inledning Till år 2045 ska hela samhället reducera koldioxidutsläppen till netto-noll, där elektrifiering väntas bli en nyckelkomponent i lösningen. För att klara de utmaningar som ligger framför oss, krävs en utbyggnad av ny […]

Svensk Vindkraftförenings remissvar till Infrastrukturdepartementet om”KRAV PÅ NÄTNETTOMÄTNING I FÖRORDNINGEN OM URSPRUNGSGARANTIER FÖR EL”

Svensk Vindkraftförening (SVIF) är en medlemsorganisation som företräder intressenter inom vindkraftsbranschen där en större antal av våra drygt 900 medlemmar är ägare/delägare i vindkraftsparker. Vi har följande synpunkter med förslag och kommentarer på promemoria om ”Krav på mätning i en anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt nät i förordningen om ursprungsgarantier för el”. Vi ställer oss i […]

Svensk Vindkraftförenings synpunkter på utredningens preliminära förslag på kommittédirektivet ”En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft”

Svensk Vindkraftförening tackar för möjligheten att lämna synpunkter på utredningens förslag. Sverige har som mål att år 2040 ha ett 100 procent förnybart elsystem. Till år 2050 ska hela samhället reducera utsläppen till netto-noll, där elektrifiering väntas bli den huvudsakliga lösningen. För att klara utmaningarna som ligger framför oss, krävs omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion […]