Event

Svensk Vindkraftförening är en erfaren arrangör av konferenser och informativa seminarier och anordnar ett antal olika event såsom och Workshops, seminarier, medlemsträffar, resor och andra aktiviteter med mål att sprida kunskap och erfarenheter.

Vi anordnar också ett antal konferenser såsom Winterwind, Drift- & Underhållskonferens och Re-Scandinavia.

Kalendarium 2022

RE-Scandinavia, September 6 2022, Sankt Gertrud, Malmö – more info here!

Seminarieserie – Upptäck föreningen

Webinar måndag 5 september 14.00-15.00: El – på rätt plats och vid rätt tidpunkt?

Vi har många planer på spännande webbinarier framöver! Håll er uppdaterade här på hemsidan och via våra nyhetsutskick! Seminarierna kommer att ske via Zoom första måndag kl. 14.00-15.00 varje månad.

Se inspelning och presentationer från webbinarierna på medlemssidorna; Nättariffer för små och stora producenter samt Svensk Vindkraftförenings syn på EI:s utredning om 1500 kW-gränsen (3 maj), Repowering – generationsskifte i vindkraften (7 juni), Decentraliserad vätgasproduktion – hur gör man? (6 sept), How to optimize your wind energy production (4 okt), Informations- och cyberssäkerhet i vindkraften (1 nov), Hur undviker vindkraftsbranschen växtvärk? (6 dec), Ansvar och skyldigheter för vindkraftsägare (10 jan), Utmaningar för vindkraften (7 mars), Potential and challenges in the Swedish windpower market (4 april), Tillståndsprövning i förändring (2 maj), samt Vindkraftsutbyggnaden, möjligheter för miljön och samexistens med Försvarsmakten (13 juni).