Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rätten att överklaga med miljöskäl utvidgas

I slutet av oktober 2020 meddelades två avgöranden om miljöorganisationers rätt att överklaga miljöbeslut. I det första avgörandet utvecklar Högsta domstolen (HD) frågan om vilka organisationer som har rätt att överklaga. I det andra avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) hanteras frågan om vilka typer av beslut som kan överklagas.

Foyen Advokatbyrå ger en kort kommentar Download here.

Explore related news

Jula satsar på mer vindkraft

Jula Holding utökar sin vindkraftspark med ytterligare två vindkraftverk utanför Uddevalla. Satsningen innebär att koncernens totala vindkraftspark tillverkar förnyelsebar el som motsvarar nära hälften av

Read more »