Seminarieserie: upptäck föreningen

Föreningen arbetar med att ni medlemmar ska få möjlighet att följa vårt arbete kontinuerligt. Tidningen Svensk Vindkraft är vår främsta kommunikationskanal. Vi ser dock ett stort behov av att utveckla och öka den digitala närvaron för att kunna kommunicera med er och övriga instanser.

Därför arrangerar vi nu introduktionsseminarier för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. 

Seminarierna kommer att ske via Zoom första måndagen varje månad, kl. 14.00-15.00.

Nästa programtillfälle

Svensk Vindkrafts nästa webbinar blir måndag 6 december 14.00-15.00

Hur undviker vindkraftsbranschen växtvärk?

Vindkraften väntas bli Sveriges näst största kraftslag redan om tre-fyra år. Teknikutvecklingen har varit enorm. Men som i alla växande branscher och i all teknikutveckling så skapas nya rutiner och förhållningssätt för att sätta säkerheten först!

Moderator Jenny Longworth, Svensk Vindkraft hälsar välkomna!

  • Haverier med svenska vindkraftverk – vad kan vi göra åt dem? – Staffan Engström, Ägir konsult
  • Hur skapar man förutsättningar för en aktiv säkerhetskultur? – Cecilia Dalmyr & Robert Östman, Connected Wind Services
Medlemswebinar varje första måndag i månaden!

Vi har många planer på spännande webbinarier framöver! Håll er uppdaterade på här på hemsidan och via våra nyhetsutskick! Seminarierna kommer att ske via Zoom första måndag kl. 14.00-15.00 varje månad. Inspelningar och presentationer läggs sedan upp på medlemssidorna!

medlem_1
medlem_2