Våra medlemsförmåner 2020

Vårt gemensamma mål är att verka för en effektiv utveckling av vindkraften i Sverige.

Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska villkor för producenter och att sprida kunskap om ny teknik. Vi samverkar med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt.

Med mer än 30 års erfarenhet företräder vi idag 1 000 medlemmar. Bli medlem du också! Tillsammans är vi starkare och skapar en framtid i medvind.

Our membership benefits

TIDNINGEN SVENSK VINDKRAFT

An annual subscription to Swedish Wind Power and discounted ad rates.

FÖRSÄKRING

Beneficial wind power insurance via Marsh AB. Discount on insurance policy for decomissioning guarantee via Marsh AB.

REMISSVAR

Tillgång till föreningens remissvar.

RAPPORTER OCH MARKNADSANALYSER

Together with our business partners we offer discounts on different reports and market analyses.

KONFERENSER OCH SEMINARIER

Inbjudan till och rabatt på föreningens konferenser och seminarier t.ex. Winterwind, RE-Scandinavia, Drift & Underhållskonferens.

JURIDISK RÅDGIVNING

One hour of free legal advice and discounted rate on additional hours at MAQS.

RAMAVTAL ELHANDEL

Possibility of selling energy, certificates and guarantees of origin in accordance with our framework agreement with Bixia.