Välj en sida

Vad innebär förändringarna av Artskyddsförordningen?

Från och med 1 oktober 2022 gäller nya regler för fridlysning av fåglar samt de djurarter som skyddas enligt art- och habitatdirektivet. Vad innebär dessa ändringar av Artskyddsförordningen? Måndag den […]