Fånga Vinden

Kunskap är ett av Svensk Vindkraftförenings signum. Under 2021 kommer föreningen att stärka positionen som kunskapsbas inom vindkraft.

Genom konceptet ”Fånga vinden” kommer föreningen säkerställa att kvaliteten på utbildningen och föreläsaren uppfyller våra högt ställda krav.

En pilotutbildning genomförs i Orsa kommun via en digital lösning under december månad.

Under 2021 kommer det att utvecklas utbildningar inom andra viktiga områden som styrelsen har identifierat. Just nu ser vi ett stort behov av kunskapshöjande riktade insatser mot framförallt tjänstemän, politiker och beslutsfattare på kommunal nivå.

Övriga planerade utbildningar är:

  • Vindkraften som en del av den lokala utvecklingen
  • Vindkraftsägarens ansvar
  • Vindkraftens nytta för lokalsamhälle och klimat
  • Möjligheter för re-powering
 

Medlemmar i Svensk Vindkraftförening och myndigheter erhåller självkostnadspris för skräddarsydda utbildningar. Utbildningarna kommer att genomföras i samarbete med en rad olika partner. Ni medlemmar är varmt välkomna med tips och önskemål om ämnen som ni skulle vilja få fördjupad kunskap inom. Mer info kommer om detta inom kort.

Fånga vinden - blå

Svensk Vindkraftförening stärker sin position inom kunskapsspridning

Seminarieserie: upptäck föreningen

Föreningen arbetar med att ni medlemmar ska få möjlighet att följa vårt arbete kontinuerligt. Tidningen Svensk Vindkraft är vår främsta kommunikationskanal. Vi ser dock ett stort behov av att utveckla och öka den digitala närvaron för att kunna kommunicera med er och övriga instanser.

Därför arrangerar vi nu introduktionsseminarier för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. 

Seminarierna kommer att ske via Zoom första måndagen varje månad, kl. 14.00-15.00.

Nästa programtillfälle

4th Octobre 14:00-16:00: How to optimize your wind energy production (held in english)

Medlemswebinar varje första måndag i månaden!

Vi har många planer på spännande webbinarier i höst! Håll er uppdaterade på här på hemsidan och via våra nyhetsutskick! Seminarierna kommer att ske via Zoom första måndag kl. 14.00-15.00 varje månad. Inspelningar och presentationer läggs sedan upp på medlemssidorna!

medlem_1
medlem_2