Vindkraftpriset

Vindkraftpriset

Stort Grattis Mattias Schain – mottagare av året vindkraftspris!

”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande komma till tals och tagit till sig av goda råd. Han har stått på sig om vad som är rätt väg vad det gäller att få kommuner att acceptera vindkraftsparker. Hans språk i utredningarna är lättläst och enkelt som om de vore en roman.”

 

Tidigare pristagare

2019 Andreas Wickman

2020 Ola Carlson

2021 Rickard Nordin

2022 Tomas Kåberger

2023 Tove Andersson