Upptäck föreningen

Seminarieserie: upptäck föreningen

Föreningen arbetar med att ni medlemmar ska få möjlighet att följa vårt arbete kontinuerligt. Tidningen Svensk Vindkraft är vår främsta kommunikationskanal. Vi ser dock ett stort behov av att utveckla och öka den digitala närvaron för att kunna kommunicera med er och övriga instanser.

Därför arrangerar vi nu introduktionsseminarier för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. 

Seminarierna kommer att ske via Zoom första måndagen varje månad, kl. 14.00-15.00.

Inspelningar och presentationer läggs sedan upp på medlemssidorna!