Repowering

Repowering

Svensk Vindkraftförening drev projektet Re-powering för resurseffektiv och hållbar vindkraft under 2019-04-01 – 2020-03-01 med stöd från Energimyndigheten.

Projektet har på ett effektivt vis bidragit med värdefull kunskap till såväl verksamhetsutövare som prövande myndigheter och branschrepresentanter.

Genom en väl genomarbetad och juridiskt granskad Lathund – ”Vägen mot tillstånd för re-powering” finns en tydlig vägledning för hur en tillståndsprocess kan gå till vid en re-powering process.

Gjorda slutsatser i projektet är att en kommande re-powering i Sverige innebär en stor komplexitet vad det gäller tillståndsprövning. Det kommer att krävas någon form av enhetlig prövning för att skapa incitament för en resurseffektiv och hållbar re-powering.

Dessa platser bör ha någon form av företräde och tydlig process för att vi ska lyckas med den kommande re-poweringen där det också bör framgå att en vindkraftsetablering kan bidra till den biologiska mångfalden.

Läs mer i lathund för Repowering.