Svensk Vindkraftförening

Om vår förening

Svensk Vindkraftförening etablerades 1986 har över 30 års erfarenhet av vindkraft. Det började med de visionära entreprenörerna, markägarna och andra som investerade i ett eller några få verk, men idag representerar vi allt från de mindre vindkraftägarna till de stora producenterna.

Vi är engagerade! Vi är en erfaren organisatör och arrangerar årligen konferenser och informativa seminarier på aktuella teman. Vi är en etablerad remissinstans och en engagerad part i energi-Sverige som tror på ökad kraft genom samarbeten.

Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraft på rimliga ekonomiska och finansiella villkor för producenter. Vi är involverade i vindkraftsrelaterade projekt och utbildningar, vi informerar om forskningsresultat och teknisk utveckling, ofta i nära samarbete med både myndigheter, organisationer och näringsliv, både nationellt och internationellt.

Föreningen är öppen för alla. Bland våra medlemmar finner man förutom producenter både service- och underhållsföretag, leverantörer och projektörer, privatpersoner mfl.

Lite historik

Svensk Vindkraftförening bildades på ett vindkraft symposium i Bohuslän i augusti 1986. Initiativtagare var fil. mag. Ann Wennberg. Bengt Simmingsköld valdes till föreningens förste ordförande och Birgitta Dahl, dåvarande miljöminister, höll invigningstalet.

Svensk Vindkraftförening drev igenom investeringsstöd till vindkraften. Efter elmarknadens avreglering.

År 1996 kom den s k 9-öringen och nya investeringsstöd. De följdes av miljöbonusen och elcertifikat i en storsatsning på förnybar energi.

År 1990 fanns 50 vindkraftverk större än 50 kW, nästan alla byggda efter att föreningen bildats. Många nya vindkraftbolag bildades efter inspiration från Svensk Vindkraftförening, som också blev remissinstans i statliga utredningar. Våra medlemmar, pionjärerna har förverkligat många vindkraftsprojekt och visat vägen för vindkraftbranschen.

Föreningen har genom åren svarat på många remisser som legat till grund för beslut som har haft en direkt påverkan på utbyggnaden av svensk vindkraft.

Ladda ner våra jubileumsutgåvor

Viktiga årtal

 • 1986

  Föreningen etableras i augusti.

 • 2003

  Global Wind Day, vindkraftsdagen genomförs för första gången på initiativ av Svensk Vindkraftförening. Idag är det en global händelse som firas årligen den 15 juni.

 • 2008

  Winterwind genomförs för första gången i Åsele.

 • 2011

  25 års jubileum firas i Varberg. Tidningen släpper sitt första jubileumsnummer. Ladda ner tidningen här.
   

 • 2012

  Ulla Hedman Andrén rekryteras som ny verksamhetschef.

 • 2013

  Kansliet flyttar från Alingsås till Falkenberg.

  Örjan Hedblom lämnar föreningen efter 15 år.

 • 2014

  Svensk Vindkraftförening blir valda att stå värd för världsvind-konferensen, World Wind Energy Conference, WWEC. Konferensen arrangeras årligen av World Wind Energy Association i samarbete med en lokal medlem.

 • 2016

  Tidningen Svensk Vindkraft släpper sitt andra jubileumsnummer 30år. Ladda ner tidningen här.

 • 2017

  Svensk Vindkraftförening står värd för WWEC2017 i Malmö.

 • 2018

  Winterwind International Wind Energy Conference firar 10 år och är mer aktuell än någonsin. Nytt inslag under jubileumsåret är Open Innovation Contest.

Våra medarbetare

Chefredaktör

Peter Wiklund

Chefredaktör Tidningen
Svensk Vindkraft. 

070-824 04 14
peter@peterwiklund.se

annonssäljare

Magnus Nordén

Annonssäljare Tidningen
Svensk Vindkraft.

070-659 69 25
magnus@svenskvindkraft.com

småskalig vind

Sven Ruin

Småskalig vind.


070-229 86 78
sven.ruin@teroc.se

Kansli

Jan-Åke Jacobson

 

076 716 05 50

jan-ake@svenskvindkraft.com

Vår styrelse

ordförande

Jeanette Lindeblad

Mer än 20 års erfarenhet inom vindkraftbranschen. Specialområde affärsutveckling och projektutveckling.

070-605 44 41

jeanette@svenskvindkraft.com

Vice ordförande

Carl-Arne Pedersen

En gedigen och mångårig erfarenhet inom energi och vindkraftbranschen.. Varav 11 är som VD för Varberg Energikoncernen. 

072-338 71 77
carl-arne.pedersen@outlook.com

Ledamot

Niklas Lundaahl

VD för Dala Vind AB sedan 2017. Niklas har bred erfarenhet från energibranschen och har arbetat många år som projektledare för vindkraft.

023-48 80 65
niklas.lundaahl@dalavind.se

ledamot

Andreas Wickman

Sedan 1986 har Andreas varit med och skapat ett ökande intresse för vindkraften både på land och i hav.

070-828 74 30

andreas@wickmanwind.se

Ledamot / Kassör

Ingvar Bartholdsson

Ingvar arbetar som lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank.
Har varit involverad i många vindkraftsärenden genom åren.

0346-55 108
ingvar.bartholdsson
@falkenbergssparbank.se

Ledamot

Lars Jacobsson

Drift- och underhållsansvarig på Rabbalshede Kraft sedan 2014.

 

070-600 05 53 lars.jacobsson@rabbalshedekraft.se

Ledamot

Jenny Longworth

Jenny har en lång och bred teknisk och affärsrelaterad erfarenhet inom vindbranschen genom en rad olika ledande positioner. Just nu som ansvarig för Kjeller Vindteknikk AB

072-525 67 69 jenny.longworth@vindteknikk.com

Vår valberedning

Valberedning / samordnare

Göran Ronsten

 

070-594 65 00
goranronsten@windren.se

Valberedning

Jesper Knudsen

 

070-496 56 55
jesper.knudsen@windresource.se

Valberedning

Fredrik Lindahl

070-444 90 94

fredrik@slitevind.se

Valberedning

Tanja Tränkle

070-149 90 66 

tanja.trankle@ri.se