Utbildningar

Fånga Vinden

Kunskap är ett av Svensk Vindkraftförenings signum. Genom konceptet ”Fånga vinden” kommer föreningen erbjuda ett antal utbildningar. Utbildningarna kommer att genomföras i samarbete med en rad olika partners där vi säkerställer att kvaliteten på utbildningen samt att föreläsaren uppfyller våra högt ställda krav.

Medlemmar i Svensk Vindkraftförening erhåller 15% rabatt för skräddarsydda utbildningar.

 

Grundläggande vindkraftskunskap

Nu erbjuder Svensk Vindkraftförening en kvalitativ utbildning – webbaserad eller på plats hos er – i grundläggande vindkraftskunskap. Kursen vänder sig beslutsfattare vid lokala myndigheter och förtroendevalda som hanterar vindkraftsfrågor, men även till den som har ett intresse för dessa frågor och vill ha en fördjupad kunskap!

Vindkraft blir en viktig del i att nå målet om ett 100 % förnybart elsystem i Sverige till år 2040. För att underlätta tillståndsprocessen, få en mer saklig och rättssäker vindkraftsprövning, behövs kunskap om tillståndsfrågor, juridik och teknik. Kraven på dessa frågor gör att vi ser ett stort behov av kunskapshöjande riktade insatser framförallt till tjänstepersoner och politiker på kommunal nivå.

Läs mer i infobladet eller klicka på knappen nedan för mer information och bokning.

ENERGITEKNIKER SPECIALISERING VINDKRAFT

Energibranschen är i dag en av de snabbast växande marknaderna, globalt, i Europa och i Sverige. Den negativa klimatutvecklingen måste snabbt bromsas upp vilket gör det nödvändigt att gå från dagens fossila energiproduktion till förnybara energikällor som vind-, sol-, våg- och vattenkraft samt biomassa.

Svensk Vindkraftförening stärker sin position inom kunskapsspridning