Landbaserad Vindkraft

Allt du behöver veta om Landbaserad vindkraft

EU vill ha en enorm ökning av vindkraftsanläggningar på land under de närmaste 30 åren: från 174 gigawatt i dag upp till 750 gigawatt 2050. Detta är genomförbart och kommer att ge många fördelar för den europeiska ekonomin och dess medborgare. Infografiken nedan illustrerar fördelarna med vind på land.

90% av Europas vindkapacitet

Merparten av den nya vindkapaciteten som byggs är på land, och så kommer det att fortsätta vara till åtminstone 2030. Även 2050 kommer Europa att ha mer land- än havsbaserad vindkapacitet.

Det är billigt

Landbaserad vind är den billigaste formen av ny kraftproduktion i större delen av Europa. Med den lokala vinden som resurs minskas också Europas import av fossila bränslen – med 10 miljarder euro per år.

Gör gott för lokalsamhället

Vindkraftsparker på land ger betydande fördelar för kommuner och regioner, genom lokala skatter och andra ekonomiska tillskott. Undersökningar i olika delar av Europa visar att 75-80 % av dem som bor nära vindkraftsparker stöder anläggningarna.

… och för samhället i stort

De 300 000 vindkraftsjobben i Europa är mestadels inom landbaserad vind. Många av dem finns på landsbygden, i avlägsna områden eller i fattiga delar. Vindkraft bidrar med 37 miljarder euro till EU:s BNP. Varje gigawatt av europeisk landvind innebär cirka 5 000 jobb inom planering, tillverkning och installation. Den löpande driften och underhållet av vindkraftsparker ger också nya jobb.

Sätter Europa i tekniktoppen

Europa uppfann landbaserad vindkraft och fortsätter att leda utvecklingen av landvindsteknik. Och tekniken utvecklas snabbt med digitaliserade vindkraftsparker, vilket gör det lättare att integrera förnybara energikällor i energisystemet. Inom vindkraftsindustrin investeras cirka 5 % av intäkterna i forskning och utveckling.

Bra för miljön

Landbaserad vindkraft avger inga växthusgaser, inga luftföroreningar, använder nästan inget vatten och återbetalar den energi den använder under sin livscykel på mindre än ett år. Vindkraftsparker som är planerade, placerade och hanterade på bästa sätt har minimal inverkan på omgivande arter och livsmiljöer.

Vad händer när en turbin blir gammal?

Standardlivslängden för ett vindkraftverk på land är 25 år, och vissa turbiner kan bli upp till 35 år. Vindkraftsparker kan också få nytt liv med repowering; de ursprungliga vindkraftverken ersätts med moderna verk. Tack vare att teknikutvecklingen kan repowering tredubbla produktionen från en vindkraftspark – och det med färre turbiner.

Hur är det då med hållbarhet?

85-90 % av ett vindkraftverk kan återvinnas i dag. Bladen är den mest utmanande komponenten att återvinna på grund av de kompositmaterial som de innehåller. I dagens läge går det att återvinna materialet genom att använda det i cementtillverkning, och alternativa återvinningstekniker är under utveckling.