Ansök om medlemskap här

Vänligen ange land efter ort om du ansöker från utlandet.

Medlemspriser

 • Privat 700 kr
 • Privat – student 200 kr
 • Privat – utomlands 800 kr
 • Privat – medlem i SERO+ 200 kr
 • Företag – utan vindkraftsproduktion 700 kr

  + serviceavgift 6000 kr*

 • Företag – med vindkraftsproduktion 700 kr

  + serviceavgift 4,00 kr*/installerad kilowatt**
  Max 44 000 kr/ägare

* Pris exklusive moms. Serviceavgiften är avdragsgill. 
** Systemet bygger på er egenrapporterade installerade effekt i kW.

Ladda ner vår medlemsfolder