Grundläggande vindkraftskunskap

Nedan kan du välja vilken variant av utbildningen du vill boka.

Alternativ 1 - Grundläggande vindkraftskunskap

Vi kommer ut och föreläser för kommunen under en halvdag och genomför diskussions- och gruppövningar till kommunens egna situation och lokala frågeställningar.

Syfte med utbildningen

 • Att öka förståelsen för kommunens roll i vindkraftsprocessen
 • Att öka kommunens kompetens inför en vindkraftsetablering
 • Att förbättra samarbetet mellan kommun och vindkraftens intressenter
 • Att se den lokala nyttan med en vindkraftsetablering

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till beslutsfattare vid lokala myndigheter och förtroendevalda som hanterar vindkraftsfrågor.

Kursinnehåll

 1. Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad nationellt och lokalt
 2. Miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter av vindkraft
 3. Samspel mellan vindkraftens intressenter (vindkraftsföretaget, försvaret, fågel- och djurliv, rennäringen, närboende, flygplatser, telecom, besöksnäring, markägare m.m.)
 4. Tillståndsprocessens faser och kommunens roll
 5. Det kommunala vetot -syftet och hur det kan användas på ett konstruktivs sätt
 6. Kommunens arbete med tillitsskapande deltagandeprocesser
 7. Vilken lokal nytta skapar byggnation av en vindkraftspark

Pris: 1-10 deltagare 4500kr/person. Vid fler än 10 deltagare betalar resterande personer 2500kr/person.

Minst 10 och max 20 deltagare per tillfälle.

Pris exklusive moms.

Information

Har du några frågor eller vill veta mer om utbildningen? Tveka inte att höra av dig till oss, eller klicka här för att läsa infobladet!

Alternativ 2 - Grundläggande vindkraftskunskap

Du går själv igenom vårt förinspelade utbildningsmaterial som är indelade i 7 delar när det passar dig själv. När du känner dig redo anmäler du dig till den digitala workshopen, där du kan ställa frågor diskutera dina frågeställningar.

Syfte med utbildningen

 • Att öka förståelsen för kommunens roll i vindkraftsprocessen
 • Att öka kommunens kompetens inför en vindkraftsetablering
 • Att förbättra samarbetet mellan kommun och vindkraftens intressenter
 • Att se den lokala nyttan med en vindkraftsetablering

Målgrupp

Kursen vänder sig beslutsfattare vid lokala myndigheter och förtroendevalda som hanterar vindkraftsfrågor, men även till den som har ett intresse för dessa frågor och vill ha en fördjupad kunskap.

Kursinnehåll

 1. Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad nationellt och lokalt
 2. Miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter av vindkraft
 3. Samspel mellan vindkraftens intressenter (vindkraftsföretaget, försvaret, fågel- och djurliv, rennäringen, närboende, flygplatser, telecom, besöksnäring, markägare m.m.)
 4. Tillståndsprocessens faser och kommunens roll
 5. Det kommunala vetot -syftet och hur det kan användas på ett konstruktivs sätt
 6. Kommunens arbete med tillitsskapande deltagandeprocesser
 7. Vilken lokal nytta skapar byggnation av en vindkraftspark

Information

Boka ett av datumen som passar dig för en uppföljande workshop. 

 • Workshop 1 – 10 november, kl 13.00- 15.00
 • Workshop 2 – 23 november kl 10.00 – 12.00
 • Workshop 3 – 8 december kl 13.00 – 15.00
 • Workshop 4 – 20 december kl 10.00 – 12.00

OBS! Sista anmälningsdag är 1 vecka innan workshopen. Vi förbehåller oss rätten att ändra datum om det är för få anmälda.

Pris: 2500kr/person. Vid fler än 5 deltagare från samma organisation är priset 2000kr/person.

Minst 10 och max 20 deltagare per tillfälle.

Pris exklusive moms.

Svensk Vindkraftförening stärker sin position inom kunskapsspridning