Grundläggande vindkraftskunskap

Grundläggande vindkraftskunskap

Nedan kan du välja vilken variant av utbildningen du önskar boka.

Läs mer

Syfte med utbildningen

 • Att öka förståelsen för kommunens roll i vindkraftsprocessen
 • Att öka kommunens kompetens inför en vindkraftsetablering
 • Att förbättra samarbetet mellan kommun och vindkraftens intressenter
 • Att se den lokala nyttan med en vindkraftsetablering

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till beslutsfattare vid lokala myndigheter och förtroendevalda som hanterar vindkraftsfrågor.

Kursinnehåll

 1. Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad nationellt och lokalt
 2. Miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter av vindkraft
 3. Samspel mellan vindkraftens intressenter (vindkraftsföretaget, försvaret, fågel- och djurliv, rennäringen, närboende, flygplatser, telecom, besöksnäring, markägare m.m.)
 4. Tillståndsprocessens faser och kommunens roll
 5. Det kommunala vetot -syftet och hur det kan användas på ett konstruktivs sätt
 6. Kommunens arbete med tillitsskapande deltagandeprocesser
 7. Vilken lokal nytta skapar byggnation av en vindkraftspark

 

Information

Har du några frågor eller vill veta mer om utbildningen? Tveka inte att höra av dig till oss, eller klicka här för att läsa infobladet!

Alternativ 1 – På Plats

Vi kommer ut och föreläser för kommunen under en halvdag och genomför diskussions- och gruppövningar anpassade efter kommunens egen situation och lokala frågeställningar.

Pris: 1-10 deltagare 4500kr/person. Vid fler än 10 deltagare betalar resterande personer 2500kr/person.

Minst 10 och max 20 deltagare per tillfälle.

Pris exklusive moms.

Alternativ 2 – Online

Ni går individuellt igenom vårt förinspelade utbildningsmaterial som är indelat i 7 delar. När ni känner er redo anmäler ni er till en digital workshop där ni kan ställa frågor, diskutera era frågeställningar och delta i övningar

Pris: 2500kr/person. Vid fler än 5 deltagare eller fler är priset 2000 kr/person (kontakta oss via e-post eller telefon för rabatt).

Minst 10 och max 20 deltagare per workshop.

Pris exklusive moms.

Intresseanmälan Grundläggande vindkraftskunskap

  På PlatsOnline