Drift och Underhållsdagarna 2023

Svensk Vindkraft arrangerar Branschdagar för Drift -och Underhåll av Vindkraft

Den 2-3 maj 2023 välkomnas branschen till Säröhus Hotell & Restaurant belägen vid Särökusten utanför Kungsbacka. Temat för konferensen är, möjligheter och utmaningar.

Branschens alla aktörer samlas för att informera och diskutera regeringens energiplan och vilken påverkan det får för branschen.

Den en kraftiga utbyggnaden av förnybar el ger nya affärsmöjligheter vilka ställer högre krav på optimering & kontroll. Energitjänster såsom kapacitet och frekvenshållning ställer i sin tur krav på nya tekniska lösningar. Allt detta och mycker mer kommer att presenteras.

Varmt välkomna ! /Svensk Vindkraft

Presentationer (för medlemmar)

Länk: https://svenskvindkraft.com/event/drift-underhallsdagarna-2023/

 

Sponsorer

Program

Ladda ner fullständigt program här: D&U 2023.pdf