Tidningen Svensk Vindkraft

Tidningen Svensk Vindkraft

Vi publicerar nyheter, reportage och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftsbranschen som myndigheters och politikers arbete. Tidningen ges ut 5 ggr/år på svenska och 5 ggr/år på engelska i en något mer komprimerad version.

 

Vill du annonsera?​

Med en annons i tidningen når du alla vindkraftsintressenter så som;  producenter, ägare, elbolag, entreprenörer, projektörer, leverantörer, service- och underhållsföretag, myndigheter, länsstyrelser, politiker, forskare, media, m.fl.


Kontakta oss för annonsering

Artikelutdrag

Ny möjlighet att låna för att förstärka näten

Ny möjlighet att låna för att förstärka näten

Elproducenter som investerar för att förstärka nätkapaciteten kan sedan ett antal år tillbaka ansöka om särskilda lån hos Svenska kraftnät. Genom dessa så kallade nätförstärkningslån vill staten motverka orättvisan i att tidiga elproducenter får betala för hela...

läs mer
Hållbart byggande kräver god tillgång på el

Hållbart byggande kräver god tillgång på el

I dagens läge ligger energianvändningen i Cementas fabrik i Slite på cirka 300 GWh per år och effektbehovet är 45 MW. Om verksamheten skall lyckas ställa om för att kunna erbjuda ett cement för ett klimatneutralt betongbyggande så kommer el- och effektbehovet stiga...

läs mer
Tysk fabrik automatiserar bladtillverkning

Tysk fabrik automatiserar bladtillverkning

Produktionen av rotorblad har länge varit närmast manuell. Nu har det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer IWES tagit fram en automatiserad fabrik för tillverkning av bladen. En video från BladeMaker Demo Center i Bremerhaven visar en fabrik där rotorblad tillverkas...

läs mer
Långa och flexibla serviceavtal

Långa och flexibla serviceavtal

Utvecklingen har de senaste åren gått mot långa fullserviceavtal, där allt ingår. Numera tecknar kunderna avtal på 20-25 år, istället för som tidigare två, fem eller max 15 år. – Våra två senaste upphandlingar av service har resulterat i relativt långa avtal där vi...

läs mer

Prenumerera på vår tidning Svensk Vindkraft

Vi publicerar nyheter, reportage och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Ges ut 5 ggr/år på svenska med summering på engelska. Som medlem i Svensk Vindkraftföreningen ingår en prenumeration som en av medlemsförmånerna – annars kostar en prenumeration 800 kr/år exkl. moms (6%).