Kontakt

Våra medarbetare

Peter Wiklund

Peter Wiklund

CHEFREDAKTÖR

Mari-Louise Millis Wernersson

Mari-Louise Millis Wernersson

VERKSAMHETSANSVARIG

Magnus Nordén

Magnus Nordén

ANNONSSÄLJARE

Patrick Jonsson

Patrick Jonsson

MEDLEMSREKRYTERING

Caroline Sommerich

Caroline Sommerich

KANSLI

Vår styrelse

Per Olofsson

Per Olofsson

ORDFÖRANDE

Per är ägare och styrelseordförande i W3 Energy. Har lång erfarenhet av vindkraftsbranschen med bl.a. Markbygdenprojektet. Certifierad av Styrelseakademien

070-510 72 82
per@svenskvindkraft.com

Andreas Wickman

Andreas Wickman

VICE ORDFÖRANDE

Sedan 1986 har Andreas varit med och skapat ett ökande intresse för vindkraften både på land och i hav.

070-828 74 30
andreas@wickmanwind.se

Erika Dahlin

Erika Dahlin

LEDAMOT

Drift- och underhållschef för Statkraft Sverige AB och ansvarar för tre vindparker nordöst om Östersund. Har jobbat i branschen sedan 2012 i flertalet olika roller.

072-524 70 02
erika.dahlin@statkraft.com

Sigrid Carstairs

Sigrid Carstairs

LEDAMOT

Sigrid har 5+ års erfarenhet inom vindkraftsbranschen med fokus på hållbarhet, kommunikation och affärsutveckling. För närvarande arbetar hon som Hållbarhetskoordinator på Eolus.

sigrid.carstairs@eolusvind.com

Susanne Hansson

Susanne Hansson

LEDAMOT

Sedan 2018 är Susanne Head of HR and Marketing på Deutsche Windtechnik, medlem i ledningsgruppen och ansvarig för svensk marknadsföring. Hon sitter även i ledningsgruppen för utbildningen Energitekniker med inriktning Vindkraft på Campus Varberg.

070-254 68 53
S.Hansson@deutsche-windtechnik.com

Ingvar Bartholdsson

Ingvar Bartholdsson

LEDAMOT/KASSÖR

Ingvar arbetar som lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank.
Har varit involverad i många vindkraftsärenden genom åren.

0346-55 108
ingvar.bartholdsson@falkenbergssparbank.se

Robert Östman

Robert Östman

LEDAMOT

Robert har haft ledande roller inom service, installation och underhåll de senaste 15 åren; bl a på KONE, Enercon och Connected Wind Services.
Idag är han ansvarig för service, affärsutveckling och marknadsföring på EnBW i Sverige.

073-823 97 99
r.oestman@enbw.com              

Christer Andersson

Christer Andersson

LEDAMOT

Christer kommer närmast från Vindkraftscentrum och har jobbat länge i branschen med kompetensförsörjning, teknikutveckling och lokala nyttor med vindkraft.

076-810 49 20
christer.andersson@glaver.se 

Vår valberedning

Fredrik Lindahl

Fredrik Lindahl

VALBEREDNING / SAMORDNARE

Carl-Arne Pedersen

Carl-Arne Pedersen

VALBEREDNING

Anders Orebrandt

Anders Orebrandt

VALBEREDNING