Våra medarbetare

Chefredaktör

Peter Wiklund

Chefredaktör Tidningen
Svensk Vindkraft. 

070-824 04 14
peter@peterwiklund.se

annonssäljare

Magnus Nordén

Annonssäljare Tidningen
Svensk Vindkraft.

070-659 69 25
magnus@svenskvindkraft.com

Kansli

Jan-Åke Jacobson

076-716 05 50

jan-ake@svenskvindkraft.com

Vår styrelse

ordförande

Cecilia Dalman Eek

Stort miljöengagemang och driven. Har de senaste fem åren varit Nationell vindkraftsamordnare.

070-655 48 59

cecilia@svenskvindkraft.com

Vice ordförande

Per Olofsson

Per är ägare och styrelseordförande i W3 Energy. Har lång erfarenhet av vindkraftsbranschen med bl.a. Markbygdenprojektet. Certifierad av Styrelseakademien

070-510 72 82

per.olofsson@w3e.se

 

Ledamot

Lars Jacobsson

Drift- och underhållsansvarig på Rabbalshede Kraft sedan 2014.

070-600 05 53

lars.jacobsson@rabbalshedekraft.se

ledamot

Andreas Wickman

Sedan 1986 har Andreas varit med och skapat ett ökande intresse för vindkraften både på land och i hav.

070-828 74 30

andreas@wickmanwind.se

LEDAMOT

Helena Wänlund

30 års erfarenhet av energibranchen och sedan drygt två år verksam inom Vattenfall Vindkraft, tf chef för deras landbaserade projektutveckling och chef för tillstånds- och kommunikationsfrågor.

073-613 61 72

helena.waenlund@vattenfall.com

LEDAMOT

Sigrid Carstairs

Sigrid har 5+ års erfarenhet inom vindkraftsbranschen med fokus på hållbarhet, kommunikation och affärsutveckling. För närvarande arbetar hon som Hållbarhetskoordinator på Eolus.

sigrid.carstairs@eolusvind.com

Ledamot/kassör

Ingvar Bartholdsson

Ingvar arbetar som lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank.
Har varit involverad i många vindkraftsärenden genom åren.

0346-55 108

ingvar.bartholdsson
@falkenbergssparbank.se

ledamot

Jenny Longworth

Jenny har en lång och bred teknisk och affärsrelaterad erfarenhet inom vindbranschen genom en rad olika ledande positioner. Upphandlingschef på Rabbalshede Kraft.

072-525 67 69

jenny.longworth@rabbalshedekraft.se

Ledamot

Leif Sandberg

Leif är kommunalråd i Tomelilla kommun och har en bred allmänpolitisk kunskap som branschen kan ha nytta av, van att leda sammanträden och driva arbetsprocesser framåt.

leifsandbergc@gmail.com

Vår valberedning

Valberedning / samordnare

Fredrik Lindahl

070-444 90 94

fredrik@kadevind.se

Valberedning

Carl-Arne Pedersen

072-338 71 77

carl-arne.pedersen@outlook.com

Valberedning

Anders Orebrandt

Valberedning

Tanja Tränkle

070-149 90 66 

tt@cloudberrywind.se