Kontakt

Våra medarbetare

Peter Wiklund

Peter Wiklund

CHEFREDAKTÖR

Mari-Louise Millis Wernersson

Mari-Louise Millis Wernersson

VERKSAMHETSANSVARIG

Magnus Nordén

Magnus Nordén

ANNONSSÄLJARE

Patrick Jonsson

Patrick Jonsson

MEDLEMSREKRYTERING

Caroline Sommerich

Caroline Sommerich

KANSLI

Vår styrelse

Per Olofsson

Per Olofsson

ORDFÖRANDE

Per är ägare och styrelseordförande i W3 Energy. Har lång erfarenhet av vindkraftsbranschen med bl.a. Markbygdenprojektet. Certifierad av Styrelseakademien

070-510 72 82
per@svenskvindkraft.com

Andreas Wickman

Andreas Wickman

VICE ORDFÖRANDE

Sedan 1986 har Andreas varit med och skapat ett ökande intresse för vindkraften både på land och i hav.

070-828 74 30
andreas@wickmanwind.se

Lars Jacobsson

Lars Jacobsson

LEDAMOT

Drift- och underhållsansvarig på Rabbalshede Kraft sedan 2014.

070-600 05 53
lars.jacobsson@rabbalshedekraft.se

Sigrid Carstairs

Sigrid Carstairs

LEDAMOT

Sigrid har 5+ års erfarenhet inom vindkraftsbranschen med fokus på hållbarhet, kommunikation och affärsutveckling. För närvarande arbetar hon som Hållbarhetskoordinator på Eolus.

sigrid.carstairs@eolusvind.com

Ingvar Bartholdsson

Ingvar Bartholdsson

LEDAMOT/KASSÖR

Ingvar arbetar som lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank.
Har varit involverad i många vindkraftsärenden genom åren.

0346-55 108
ingvar.bartholdsson@falkenbergssparbank.se

Christer Andersson

Christer Andersson

LEDAMOT

Christer kommer närmast från Vindkraftscentrum och har jobbat länge i branschen med kompetensförsörjning, teknikutveckling och lokala nyttor med vindkraft.

076-810 49 20
christer.andersson@glaver.se 

Vår valberedning

Fredrik Lindahl

Fredrik Lindahl

VALBEREDNING / SAMORDNARE

Carl-Arne Pedersen

Carl-Arne Pedersen

VALBEREDNING

Anders Orebrandt

Anders Orebrandt

VALBEREDNING

Tanja Tränkle

Tanja Tränkle

VALBEREDNING