Våra medarbetare

Chefredaktör

Peter Wiklund

Chefredaktör Tidningen
Svensk Vindkraft. 

070-824 04 14
peter@peterwiklund.se

annonssäljare

Magnus Nordén

Annonssäljare Tidningen
Svensk Vindkraft.

070-659 69 25
magnus@svenskvindkraft.com

småskalig vind

Sven Ruin

Småskalig vind.


070-229 86 78
sven.ruin@teroc.se

Kansli

Jan-Åke Jacobson

 

076 716 05 50

jan-ake@svenskvindkraft.com

Vår styrelse

ordförande

Jeanette Lindeblad

Mer än 20 års erfarenhet inom vindkraftbranschen. Specialområde affärsutveckling och projektutveckling.

070-605 44 41

jeanette@svenskvindkraft.com

Vice ordförande

Carl-Arne Pedersen

En gedigen och mångårig erfarenhet inom energi och vindkraftbranschen.. Varav 11 är som VD för Varberg Energikoncernen. 

072-338 71 77
carl-arne.pedersen@outlook.com

Ledamot

Niklas Lundaahl

VD för Dala Vind AB sedan 2017. Niklas har bred erfarenhet från energibranschen och har arbetat många år som projektledare för vindkraft.

023-48 80 65
niklas.lundaahl@dalavind.se

ledamot

Andreas Wickman

Sedan 1986 har Andreas varit med och skapat ett ökande intresse för vindkraften både på land och i hav.

070-828 74 30

andreas@wickmanwind.se

Ledamot / Kassör

Ingvar Bartholdsson

Ingvar arbetar som lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank.
Har varit involverad i många vindkraftsärenden genom åren.

0346-55 108
ingvar.bartholdsson
@falkenbergssparbank.se

Ledamot

Lars Jacobsson

Drift- och underhållsansvarig på Rabbalshede Kraft sedan 2014.

 

070-600 05 53 lars.jacobsson@rabbalshedekraft.se

Ledamot

Jenny Longworth

Jenny har en lång och bred teknisk och affärsrelaterad erfarenhet inom vindbranschen genom en rad olika ledande positioner. Just nu som ansvarig för Kjeller Vindteknikk AB

072-525 67 69 jenny.longworth@vindteknikk.com

Vår valberedning

Valberedning / samordnare

Göran Ronsten

 

070-594 65 00
goranronsten@windren.se

Valberedning

Jesper Knudsen

 

070-496 56 55
jesper.knudsen@windresource.se

Valberedning

Fredrik Lindahl

070-444 90 94

fredrik@slitevind.se

Valberedning

Tanja Tränkle

070-149 90 66 

tanja.trankle@ri.se