Kontakt

Våra medarbetare

Peter Wiklund

Peter Wiklund

CHEFREDAKTÖR

Mari-Louise Millis Wernersson

Mari-Louise Millis Wernersson

VERKSAMHETSANSVARIG

Magnus Nordén

Magnus Nordén

ANNONSSÄLJARE

Patrick Jonsson

Patrick Jonsson

MEDLEMSREKRYTERING

Caroline Sommerich

Caroline Sommerich

Kansli

Jan-Åke Jacobson

Jan-Åke Jacobson

KANSLI

Vår styrelse

Per Olofsson

Per Olofsson

ORDFÖRANDE

Per är ägare och styrelseordförande i W3 Energy. Har lång erfarenhet av vindkraftsbranschen med bl.a. Markbygdenprojektet. Certifierad av Styrelseakademien

070-510 72 82
per@svenskvindkraft.com

Andreas Wickman

Andreas Wickman

LEDAMOT

Sedan 1986 har Andreas varit med och skapat ett ökande intresse för vindkraften både på land och i hav.

070-828 74 30
andreas@wickmanwind.se

Lars Jacobsson

Lars Jacobsson

LEDAMOT

Drift- och underhållsansvarig på Rabbalshede Kraft sedan 2014.

070-600 05 53
lars.jacobsson@rabbalshedekraft.se

Sigrid Carstairs

Sigrid Carstairs

LEDAMOT

Sigrid har 5+ års erfarenhet inom vindkraftsbranschen med fokus på hållbarhet, kommunikation och affärsutveckling. För närvarande arbetar hon som Hållbarhetskoordinator på Eolus.

sigrid.carstairs@eolusvind.com

Ingvar Bartholdsson

Ingvar Bartholdsson

LEDAMOT/KASSÖR

Ingvar arbetar som lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank.
Har varit involverad i många vindkraftsärenden genom åren.

0346-55 108
ingvar.bartholdsson@falkenbergssparbank.se

Christer Andersson

Christer Andersson

LEDAMOT

Christer kommer närmast från Vindkraftscentrum och har jobbat länge i branschen med kompetensförsörjning, teknikutveckling och lokala nyttor med vindkraft.

076-810 49 20
christer.andersson@glaver.se 

Vår valberedning

Fredrik Lindahl

Fredrik Lindahl

VALBEREDNING / SAMORDNARE

Carl-Arne Pedersen

Carl-Arne Pedersen

VALBEREDNING

Anders Orebrandt

Anders Orebrandt

VALBEREDNING

Tanja Tränkle

Tanja Tränkle

VALBEREDNING