Medlemsförmåner

Våra medlemsförmåner

Föreningen arbetar ständigt med att utveckla och erbjuda medlemmarna attraktiva medlemsförmåner. Nytt för i år är att merparten av medlemsförmånerna erbjuds endast till de medlemmar som är företagsmedlemmar eller effektmedlemmar.

 

  Vill du också ta del av våra medlemsförmåner?

  Blås liv i ditt vindkraftsintresse. Föreningen är öppen för alla och bland våra medlemmar finns bl.a leverantörer, projektörer, investerare, service- och underhållsföretag, privatpersoner mfl.

  TIDNINGEN SVENSK VINDKRAFT

  Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft och rabatt vid annonsering.

  FÖRSÄKRING

  Förmånlig vindkraftförsäkring via Marsh AB. Rabatt på försäkringslösning för återställandegaranti via Marsh AB.

  REMISSVAR

  Tillgång till föreningens remissvar.

  RAPPORTER OCH MARKNADSANALYSER

  Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi rabatt på olika rapporter och marknadsanalyser.

  KONFERENSER OCH SEMINARIER

  Inbjudan till och rabatt på föreningens konferenser och seminarier t.ex. Winterwind, RE-Scandinavia, Drift & Underhållskonferens.

  JURIDISK RÅDGIVNING

  En timmes fri juridisk rådgivning och rabatt på tillkommande timmar hos MAQS.

  RAMAVTAL ELHANDEL

  Möjlighet att sälja el, certifikat och ursprungsgarantier enligt vårt ramavtal med Bixia.

  Medlemsförmåner