Vår Mission

För en framtid
i medvind

Vi brinner för vindkraften och den innovation och utveckling som vindkraften bidrar med. Vi tillvaratar vindkraftsägarnas behov och samlade kompetens för en effektivare utveckling av vindkraften i Sverige.

Välkommen till Svensk Vindkraft.

Upptäck föreningen!

Nu arrangerar vi introduktionsseminarier för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi kommer att informera om:
• föreningen och dess historik
• vad som är på gång
• medlemsförmåner
• medlemsrabatten på vindkraftsförsäkringen samt återställandegarantin
Vi avslutar med en gemensam diskussion samt frågor. Det digitala seminariet hålls via Microsoft Teams.
 
Aktuella datum:
11 januari kl 14:00–15:00
8 februari kl 14:00–15:00
8 mars kl 14:00–15:00

Kunskapsbank
för framtidens energiförsörjning

Vi företräder ett nätverk av allt från mindre vindkrafstägare till stora energibolag och institutionella investerare. Vårt gemensamma mål är att verka för en effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska villkor för producenter och att sprida kunskap om ny teknik.

Vi samverkar med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt. Med mer än 30 års erfarenhet företräder vi idag 1 000 medlemmar. Bli medlem du också! Tillsammans är vi starkare och skapar en framtid i medvind.

Våra medlemsförmåner

Tidningen Svensk Vindkraft

Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft och rabatt vid annonsering.

Försäkring **

Förmånlig vindkraftförsäkring via Marsh AB. Rabatt på försäkringslösning för återställandegaranti via Marsh AB.

Etablerad remissinstans

Var med och påverka beslutsfattare genom föreningens remissvar.

Rapporter och marknadsanalyser *

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi rabatt på olika rapporter och marknadsanalyser.

Konferenser och
seminarier *

Inbjudan till och rabatt på föreningens konferenser och seminarier, t.ex. Winterwind, RE-Scandinavia, Drift & Underhållskonferens.

Juridisk rådgivning

En timmes fri juridisk rådgivning och rabatt * på tillkommande timmar hos MAQS.

Ramavtal elhandel **

Möjlighet att sälja el, certifikat och ursprungsgarantier enligt vårt ramavtal med Bixia.

Nyhetsbrev

6 ggr/år får du ta del av vårt nyhetsbrev där vi berättar om vårt arbete och tar upp de mest aktuella frågorna.

* Gäller för våra företagsmedlemmar.
** Gäller endast företagsmedlemmar med produktion.

Bli medlem i Svensk Vindkraft

Blås liv i ditt vindkraftsintresse. Föreningen är öppen för alla och bland våra medlemmar finns bl.a leverantörer, projektörer, investerare, service- och underhållsföretag, privatpersoner mfl. 

Som medlem i vår förening får du också ta del av våra unika medlemsförmåner.

Vårt arbete

Vi vill bidra till långsiktiga och hållbara förutsättningar för utvecklingen av den svenska vindkraften.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuella nyheter direkt i mailen.

Prenumerera på vår tidning

Svensk vindkraft

Vi publicerar nyheter, reportage och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Ges ut 5 ggr/år på svenska med summering på engelska.

Vill du annonsera?

Med en annons i tidningen når du alla vindkraftsintressenter så som;  producenter, ägare, elbolag, entreprenörer, projektörer, leverantörer, service- och underhållsföretag, myndigheter, länsstyrelser, politiker, forskare, media, m.fl.

Svensk Vindkraftförening etablerades 1986 och har över 30 års erfarenhet av vindkraft.

Det började med de visionära entreprenörerna, markägarna och andra som investerade i ett eller några få verk. Idag representerar vi allt från de mindre vindkraftsägarna till de stora producenterna.

1000+

medlemmar

Och vi fortsätter att växa. Läs vad några av våra medlemmar har att säga om föreningen…