Contentholder för bildspelet rör ej

Event

Upptäck föreningen!

Nu arrangerar vi intressanta seminarier för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi kommer att informera om:
• föreningen och dess historik
• vad som är på gång
• medlemsförmåner
• medlemsrabatten på vindkraftsförsäkringen samt återställandegarantin
Vi avslutar med en gemensam diskussion samt frågor. Det digitala seminariet hålls via Zoom eller Teams.
 
Seminarierna arrangeras första måndagen varje månad, kl. 14.00
Program våren 2022

10 januari: Ansvar och skyldigheter hos vindkraftsägare

7 februari: Wind Sweden presenterar projektet Kunskapslyft Hinderbelysning

7 mars 14.00-15.00: Utmaningar för vindkraften

4 april 14.00-15.00: Potential and challenges in the Swedish windpower market

19-21 april: Winterwind2022

2 maj 14.00-15.00: Tillståndsprövning i förändring

5-6 maj: Vindkraftsdagarna

13 juni 14.00-15.00: Vindkraftsutbyggnaden, möjligheter för miljö och samexistens med Försvarsmakten

5 september: El – på rätt plats vid rätt tidpunkt?

6 september 9-16.30: RE-Scandinavia 2022 – se här!

Fånga Vinden

Kunskap är ett av Svensk Vindkraftförenings signum. Under 2021 kommer föreningen att stärka positionen som kunskapsbas inom vindkraft. Genom konceptet ”Fånga vinden” kommer föreningen säkerställa att kvaliteten på utbildningen och föreläsaren uppfyller våra högt ställda krav. Läs mer här

Kunskapsbank för framtidens energiförsörjning

Vi företräder ett nätverk av allt från mindre vindkrafstägare till stora energibolag och institutionella investerare. Vårt gemensamma mål är att verka för en effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska villkor för producenter och att sprida kunskap om ny teknik.

Vi samverkar med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt. Med mer än 30 års erfarenhet företräder vi idag 1 000 medlemmar. Bli medlem du också! Tillsammans är vi starkare och skapar en framtid i medvind.

 

Vill du också ta del av våra medlemsförmåner?

Blås liv i ditt vindkraftsintresse. Föreningen är öppen för alla och bland våra medlemmar finns bl.a leverantörer, projektörer, investerare, service- och underhållsföretag, privatpersoner mfl.

Våra medlemsförmåner

Tidningen Svensk Vindkraft

Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft och rabatt vid annonsering.

Försäkring **

Förmånlig vindkraftförsäkring via Marsh AB. Rabatt på försäkringslösning för återställandegaranti via Marsh AB.

Etablerad remissinstans

Var med och påverka beslutsfattare genom föreningens remissvar.

Rapporter och marknadsanalyser *

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi rabatt på olika rapporter och marknadsanalyser.

Konferenser och seminarier *

Inbjudan till och rabatt på föreningens konferenser och seminarier, t.ex. Winterwind, RE-Scandinavia, Drift & Underhållskonferens.

Juridisk rådgivning

En timmes fri juridisk rådgivning och rabatt * på tillkommande timmar hos MAQS.

Ramavtal elhandel **

Möjlighet att sälja el, certifikat och ursprungsgarantier enligt vårt ramavtal med Bixia.

Nyhetsbrev

6 ggr/år får du ta del av vårt nyhetsbrev där vi berättar om vårt arbete och tar upp de mest aktuella frågorna.

* Gäller för våra företagsmedlemmar.
** Gäller endast företagsmedlemmar med produktion.

Prenumerera på vår tidning

Svensk vindkraft

Vi publicerar nyheter, reportage och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Ges ut 5 ggr/år på svenska med summering på engelska. För icke-medlemmar kostar en prenumeration 800 kr/år!

Vill du annonsera?

Med en annons i tidningen når du alla vindkraftsintressenter så som;  producenter, ägare, elbolag, entreprenörer, projektörer, leverantörer, service- och underhållsföretag, myndigheter, länsstyrelser, politiker, forskare, media, m.fl.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuella nyheter direkt i mailen.