Webinarie #17 Betalar vindkraften korrekta nätavgifter till nätbolagen?

September månads webinarie har fokus på nätavgifter. Öka dina kunskaper om detta måndag 2 september kl. 14-15 Sofia Hagelqvist – som arbetar med bland annat EU-och konkurrensrätt vid advokatbyrån Gernandt & Danielsson - inleder med att under webinariets första 20 – 25 min redogöra för hur EUs elmarknadsdirektiv styr hur Elmarknadsinspektionen fastställer elnätsbolagens intäktramar samt hur […]

SKF konferens

SKF och Svensk Vindkraft bjuder in till närverksträff hos SKF i Göteborg. Syftet är att med intressanta talare från både SKF och vindkraftsägare kunna bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll. Fokus är på de roterande delarna av vindturbinen. Den 4-5 september i Göteborg! Enskilda inbjudningar skickas till personer/företag för deltagande.

Winterwind 2025

Winterwind 2025 genomförs i Skellefteå mellan den 3-5 februari på Sara Kulturhus och The Wood Hotel. Mer information kommer löpande.