SKF konferens

SKF och Svensk Vindkraft bjuder in till närverksträff hos SKF i Göteborg. Syftet är att med intressanta talare från både SKF och vindkraftsägare kunna bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll. Fokus är på de roterande delarna av vindturbinen. Den 4-5 september i Göteborg! Enskilda inbjudningar skickas till personer/företag för deltagande.

Winterwind 2025

Winterwind 2025 genomförs i Skellefteå mellan den 3-5 februari på Sara Kulturhus och The Wood Hotel. Mer information kommer löpande.