Ulla Hedman Andrén rekryteras som ny verksamhetschef.