Our coworkers

Editor in chief

Peter Wiklund

Editor in chief for
the magazine.

070-824 04 14
peter@peterwiklund.se

Ad seller

Magnus Nordén

Ad sales for the magazine.

070-659 69 25
magnus@svenskvindkraft.com

Registry office

Jan-Åke Jacobson

076-716 05 50

jan-ake@svenskvindkraft.com

Our Board

President

Cecilia Dalman Eek

Stort miljöengagemang och driven. Har de senaste fem åren varit Nationell vindkraftsamordnare.

070-655 48 59

cecilia@svenskvindkraft.com

Vice Chairman

Per Olofsson

Per är ägare och styrelseordförande i W3 Energy. Har lång erfarenhet av vindkraftsbranschen med bl.a. Markbygdenprojektet. Certifierad av Styrelseakademien

070-510 72 82

per.olofsson@w3e.se

 

Commissioner

Lars Jacobsson

Responsible for operations and maintenance at Rabbalshede Kraft since 2014.

070-600 05 53

lars.jacobsson@rabbalshedekraft.se

Commissioner

Andreas Wickman

Sedan 1986 har Andreas varit med och skapat ett ökande intresse för vindkraften både på land och i hav.

070-828 74 30

andreas@wickmanwind.se

LEDAMOT

Helena Wänlund

30 års erfarenhet av energibranchen och sedan drygt två år verksam inom Vattenfall Vindkraft, tf chef för deras landbaserade projektutveckling och chef för tillstånds- och kommunikationsfrågor.

073-613 61 72

helena.waenlund@vattenfall.com

LEDAMOT

Sigrid Carstairs

Sigrid har 5+ års erfarenhet inom vindkraftsbranschen med fokus på hållbarhet, kommunikation och affärsutveckling. För närvarande arbetar hon som Hållbarhetskoordinator på Eolus.

sigrid.carstairs@eolusvind.com

Ledamot/kassör

Ingvar Bartholdsson

Ingvar works as an agricultural adviser at Falkenbergs Sparbank.
He has been involved in many wind power projects over the years.

0346-55 108

ingvar.bartholdsson
@falkenbergssparbank.se

Commissioner

Jenny Longworth

Jenny har en lång och bred teknisk och affärsrelaterad erfarenhet inom vindbranschen genom en rad olika ledande positioner. Upphandlingschef på Rabbalshede Kraft.

072-525 67 69

jenny.longworth@rabbalshedekraft.se

Commissioner

Leif Sandberg

Leif är kommunalråd i Tomelilla kommun och har en bred allmänpolitisk kunskap som branschen kan ha nytta av, van att leda sammanträden och driva arbetsprocesser framåt.

leifsandbergc@gmail.com

Nomination committee

Nomination committee / coordinator

Fredrik Lindahl

070-444 90 94

fredrik@kadevind.se

Nomination committee

Carl-Arne Pedersen

072-338 71 77

carl-arne.pedersen@outlook.com

Nomination committee

Anders Orebrandt

Nomination committee

Tanja Tränkle

070-149 90 66 

tt@cloudberrywind.se