Our coworkers

VERKSAMHETSLEDARE

Jakob Economou

 

073-531 04 73
jakob@svenskvindkraft.com

Editor in chief

Peter Wiklund

Editor in chief for
the magazine.

070-824 04 14
peter@peterwiklund.se

Ad seller

Magnus Nordén

Ad sales for the magazine.

070-659 69 25
magnus@svenskvindkraft.com

Registry office

Jan-Åke Jacobson

 

076-716 05 50

jan-ake@svenskvindkraft.com

small-scale wind

Sven Ruin

Small-scale wind.


070-229 86 78
sven.ruin@teroc.se

Our Board

President

Jeanette Lindeblad

More than 20 years of experience in the wind power industry. Special area of ​​business development and project development.

070-605 44 41

jeanette@svenskvindkraft.com

Vice Chairman

Carl-Arne Pedersen

En gedigen och mångårig erfarenhet inom energi och vindkraftbranschen.. Varav 11 är som VD för Varberg Energikoncernen. 

072-338 71 77
carl-arne.pedersen@outlook.com

Commissioner

Lars Jacobsson

Responsible for operations and maintenance at Rabbalshede Kraft since 2014.

 

070-600 05 53 lars.jacobsson@rabbalshedekraft.se

Commissioner

Andreas Wickman

Sedan 1986 har Andreas varit med och skapat ett ökande intresse för vindkraften både på land och i hav.

070-828 74 30

andreas@wickmanwind.se

LEDAMOT

Per Olofsson

Per är ägare och styrelseordförande i W3 Energy. Har lång erfarenhet av vindkraftsbranschen med bl.a. Markbygdenprojektet. Certifierad av Styrelseakademien

070-510 72 82

per.olofsson@w3e.se

LEDAMOT

Sigrid Carstairs

Sigrid är Marknadsassistent på Eolus Vind vid sidan studier på mastersnivå inom
hållbarhet, klimat och förnybar energi vid Lunds Universitet.

sigrid.carstairs@eolusvind.com

Ledamot/kassör

Ingvar Bartholdsson

Ingvar works as an agricultural adviser at Falkenbergs Sparbank.
He has been involved in many wind power projects over the years.

0346-55 108
ingvar.bartholdsson
@falkenbergssparbank.se

Commissioner

Jenny Longworth

Jenny har en lång och bred teknisk och affärsrelaterad erfarenhet inom vindbranschen genom en rad olika ledande positioner. Just nu som ansvarig för Kjeller Vindteknikk AB

072-525 67 69 jenny.longworth@rabbalshedekraft.se

Commissioner

Leif Sandberg

Leif är kommunalråd i Tomelilla kommun och har en bred allmänpolitisk kunskap som branschen kan ha nytta av, van att leda sammanträden och driva arbetsprocesser framåt.

leifsandbergc@gmail.com

Nomination committee

Nomination committee / coordinator

Göran Ronsten

 

070-594 65 00
goranronsten@windren.se

Nomination committee

Jesper Knudsen

 

070-496 56 55
jesper.knudsen@windresource.se

Nomination committee

Fredrik Lindahl

070-444 90 94

fredrik@slitevind.se

Nomination committee

Tanja Tränkle

070-149 90 66 

tanja.trankle@ri.se