Event

Svensk Vindkraftförening är en erfaren arrangör av konferenser och informativa seminarier och anordnar ett antal olika event såsom och Workshops, seminarier, medlemsträffar, resor och andra aktiviteter med mål att sprida kunskap och erfarenheter.

Vi anordnar också ett antal konferenser såsom Winterwind, Drift & Underhållskonferens och Re-Scandinavia.

Kalendarium 2021

Seminarieserie – Upptäck föreningen

Nästa programtillfälle

8 mars:

Vindkraft och juridik – seminarium med MAQS

Svensk vindkraftförening tillsammans med MAQS bjuder in till seminarium. Du kommer få konkreta tips inför en eventuell försäljning av ditt vindkraftverk och hur ändringarna i förnybarhetsdirektivet påverkar dig som vindkraftsägare.

Programpunkter
14.00 Inledning / kort introduktion till föreningen
14.10 Försäljning av vindkraftverk – att tänka på, Mikael Kowal MAQS
14.30 Kort paus/frågor
14.35 Hur påverkas du som vindkraftsägare av ändringar förnybarhetsdirektivet? Christina Rydell Ahlström MAQS
14.55 Avslutande ord

Preliminärt program våren 2021
12 april:
El:s förslag / Medlemsförmån (TBD)
10 maj:
Re-powering / Info om kommande föreningsstämma

Seminarierna kommer att ske via Zoom den andra måndag kl. 14.00-15.00 varje månad.

Winterwind 19-21 april

Årsstämma 5 maj

RE-Scandinavia 17 juni

Re-Scandinavia kommer att hållas digitalt den 17:e Juni. Mer information om konferensen samt anmälning kommer inom kort.