Event

Svensk Vindkraftförening är en erfaren arrangör av konferenser och informativa seminarier och anordnar ett antal olika event såsom och Workshops, seminarier, medlemsträffar, resor och andra aktiviteter med mål att sprida kunskap och erfarenheter.

Vi anordnar också ett antal konferenser såsom Winterwind, Drift- & Underhållsdagarna och Re-Scandinavia.

 

Kalendarium 2023

Winterwind 27-29 mars, Åre, Sverige.

– För att läsa mer om registrering och sponsring: https://winterwind.se/the-registration-is-open-winterwind2023/

Drift och Underhållsdagarna, 2-3 maj, Säröhus, Sverige.

– Program lanseras inom kort.

 

RE-Scandinavia

– Datum och plats ej faställt ännu

Seminarieserie – Upptäck föreningen

Se kommande webinarium i högra spalten. –>