Välj en sida

A circular and sustainable wind industry

What can be done to make the wind industry more circular and sustainable? How can we recycle blades instead of sending them to landfills and what can a developer do to integrate sustainability into the business model? On Monday the 6th of March between 14.00-15.00, we welcome Andrew Harwell from Vestas and Linda Strindevall from […]

Vad innebär förändringarna av Artskyddsförordningen?

Från och med 1 oktober 2022 gäller nya regler för fridlysning av fåglar samt de djurarter som skyddas enligt art- och habitatdirektivet. Vad innebär dessa ändringar av Artskyddsförordningen? Måndag den 6 februari kl. 14.00 - 15.00 kan ni på detta webbinarie lyssna på Tove Andersson från Setterwalls och Fredrik Litsgård från Norcosult som ger sina […]

Om mikroplaster, erosion och återvinning av vingar från vindkraftverk

Varmt välkomna till årets första webinarie i Svensk Vindkrafts regi, måndagen den 9/1 mellan 14.00-15.00. Lyssna på Kajsa Olsson från Naturvårdsverket som övergripande kommer berätta om mikroplaster samt hur myndighetens arbete med mikroplaster bedrivs. Därefter tar Cecilia Mattsson från RISE vid, som kommer ge en genomgång av vilka material som finns i vindkraftsblad, vart partiklar […]

WTG tower alternatives – wood and hybrid – why choose an alternative tower?

As the wind turbine industry evolves, turbines become higher and there are increased challenges facing the industry, such as transportability, sustainability as well as structural challenges. In this webinar, you get the opportunity to listen to Pär Hallgren, Modvion and Anton de Roest, MECAL who will speak about alternative WTG towers. Link to webinar: https://lnkd.in/dwJv8MNa […]

Socioekonomiska värden för hållbar vindkraftsutveckling & ökad acceptans

Hur kan vindkraftsbranschen arbeta för ökade socioekonomiska värden till bygden i samband med etablering av vindkraft för att öka acceptansen? Måndagen den 7/11 mellan 14.00-15.00 kan ni i detta webbinarie ta del av vilka socioekonomiska värden som kan ha en inverkan på kommunal acceptans, och höra praktiska exempel från Vindkraftscentrum på hur detta kan bidra […]

Stödtjänster

Med dagens kraftfulla utbyggnad av vindkraft kommer Sverige/Norden att se tillfällen när vindkraften dominerar elproduktionen. Vattenkraften har traditionellt skött om frekvenshållningen i nordiska elsystemet, men vid blåsiga dagar i framtiden då mycket av vattenkraften inte är i drift behöver också andra kraftslag deltaga frekvenshållningen. Vindkraften har förmågan att sköta om frekvensen i ett elnät, det […]

Konferens RE-Scandinavia

Sankt Gertrud Östergatan 7B, Malmö

RE-Scandinavia 2022 - September 6th in Malmö! Green Power Denmark and Swedish Windpower Association are once again hosting the RE-Scandinavia conference concerning Power Purchase Agreements (PPA's). PPA's are contracts between buyers and sellers of renewable energy (RE) from e.g. wind power and solar power. In a world where support schemes for renewable energy are being […]

El – på rätt plats och vid rätt tidpunkt?

Nu kör vi igång med våra månadswebbinarier igen - första måndagen varje månad 14.00-15.00! Anmäl er för El - på rätt plats vid rätt tidpunkt? här nedan då vi får inspel från Lennart Soder, Professor i Elkraftsystem, KTH och Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet! Moderator är Andreas Wickman, Svensk Vindkraft. Väl mött! https://www.linkedin.com/events/6967358178531393537/comments/ #effekt #vindkraft […]