Webinare #7 – Nya och kommande krav på hinderbelysning av vindkraftverk i Sverige

Vilka förändringar diskuteras avseende Transportstyrelsens föreskrifter för hinderbelysning på vindkraftverk och vad innebär en anpassning till ICAO:s rekommendationer för svensk vindkraft? Måndagen den 4/9 mellan 14.00-15.00 kan ni i detta webbinarie lyssna på Hanna Lind, Miljö- och Tillståndsspecialist och Jeanette Lindeblad, VD på Renewable Sweden, samt Staffan Engstrom, Ägir konsult AB. Under webinariet kommer ni […]

Webinarie #6 – Wind power and local acceptance

How can wind farms co-exist with other interests in the local communities? Are there any examples we can learn from? Svensk Vindkraft / Swedish Wind Power welcomes you to the next instalment of our webinar series on Monday the 5th of June 14.00 - 15.00 CET. During the webinar, you will hear from Ian Parkinson […]

Webinarie #5 – Resultatet av utredningen ’Stärkta incitament för utbyggd vindkraft’

Vilka rekommendationer har incitamentsutredningen landat i och vad skulle dess implementering innebära för vindkraften som energislag? Måndagen den 8/5 mellan 14.00-15.00 kan ni i detta webbinarie lyssna på Mattias Schain, ansvarig utredare på regeringskansliet presentera den färdiga incitamentsutredningen. Därefter får ni lyssna på representanter från branschen (Emil Nordström - EOLUS VIND AB (PUBL)., Camilla Fredman […]

Vad är viktigt att tänka på vid tecknande av turbinavtal?

Vad är viktigt att tänka på vid tecknande av TSA (Turbine Supply Agreement) och SA (Service Agreement) med en turbinleverantör? Måndagen den 3/4 mellan 14.00-15.00 kan ni i detta webbinarie lyssna på Jacob Hamilton från Foyen Advokatfirma som pratar om TSA samt Cecilia Rossing från MAQS Advokatbyrå som fokuserar på SA. https://youtu.be/4diFbQbWHKc

Winterwind 2023

Welcome to Winterwind 2023 in Åre, Sweden!

A circular and sustainable wind industry

What can be done to make the wind industry more circular and sustainable? How can we recycle blades instead of sending them to landfills and what can a developer do to integrate sustainability into the business model? On Monday the 6th of March between 14.00-15.00, we welcome Andrew Harwell from Vestas and Linda Strindevall from […]

Vad innebär förändringarna av Artskyddsförordningen?

Från och med 1 oktober 2022 gäller nya regler för fridlysning av fåglar samt de djurarter som skyddas enligt art- och habitatdirektivet. Vad innebär dessa ändringar av Artskyddsförordningen? Måndag den 6 februari kl. 14.00 - 15.00 kan ni på detta webbinarie lyssna på Tove Andersson från Setterwalls och Fredrik Litsgård från Norcosult som ger sina […]

Om mikroplaster, erosion och återvinning av vingar från vindkraftverk

Varmt välkomna till årets första webinarie i Svensk Vindkrafts regi, måndagen den 9/1 mellan 14.00-15.00. Lyssna på Kajsa Olsson från Naturvårdsverket som övergripande kommer berätta om mikroplaster samt hur myndighetens arbete med mikroplaster bedrivs. Därefter tar Cecilia Mattsson från RISE vid, som kommer ge en genomgång av vilka material som finns i vindkraftsblad, vart partiklar […]

WTG tower alternatives – wood and hybrid – why choose an alternative tower?

As the wind turbine industry evolves, turbines become higher and there are increased challenges facing the industry, such as transportability, sustainability as well as structural challenges. In this webinar, you get the opportunity to listen to Pär Hallgren, Modvion and Anton de Roest, MECAL who will speak about alternative WTG towers. Link to webinar: https://lnkd.in/dwJv8MNa […]

Socioekonomiska värden för hållbar vindkraftsutveckling & ökad acceptans

Hur kan vindkraftsbranschen arbeta för ökade socioekonomiska värden till bygden i samband med etablering av vindkraft för att öka acceptansen? Måndagen den 7/11 mellan 14.00-15.00 kan ni i detta webbinarie ta del av vilka socioekonomiska värden som kan ha en inverkan på kommunal acceptans, och höra praktiska exempel från Vindkraftscentrum på hur detta kan bidra […]

Stödtjänster

Med dagens kraftfulla utbyggnad av vindkraft kommer Sverige/Norden att se tillfällen när vindkraften dominerar elproduktionen. Vattenkraften har traditionellt skött om frekvenshållningen i nordiska elsystemet, men vid blåsiga dagar i framtiden då mycket av vattenkraften inte är i drift behöver också andra kraftslag deltaga frekvenshållningen. Vindkraften har förmågan att sköta om frekvensen i ett elnät, det […]