Fem snabba-intervju med Per Olofsson

Publicerat 1 december, 2021

Per Olofsson, snart 40-årig tekniknörd som brinner för vindkraft och grön energi. Driver idag W3 Energy som ägare, arbetade tidigare i många år med IT & telecom. I våras valdes han in i Svensk Vindkrafts styrelse!

Vad tillför du i Svensk Vindkrafts styrelse?

Kunskap och engagemang! Kunskap om att ”fånga vinden” – jag har varit verksam att driva vindparker de senaste 12 åren och ser ett stort behov i att optimera anläggningarna. Engagemang i att utveckla vindbranschen och nya perspektiv för framtiden. Teknik ligger mig också varmt om hjärtat och där tillför jag förhoppningsvis kunskap om att jobba smartare med hjälp av digitala verktyg.

Vad är ditt första intryck av styrelsen och föreningen?

Väldigt positiva intryck – det är roligt att arbeta i styrelsen! Det är ett härligt gäng och vi har ett bra tryck i att få saker att hända. Styrelsen kompletterar också varandra bra – så vi kan täcka in i princip alla områden som är viktiga. Föreningen lär jag känna allt eftersom och jag ser fram emot att träffa fler medlemmar. Jag kan redan nu konstatera att det föreningen gör, det gör skillnad. Vi är en kraft att räkna med.

Hur ser du på föreningen Svensk Vindkrafts roll för vindkraften?

Som en viktig påverkansfaktor – ska vi nå klimatmålen och ska vi ställa om energilandskapet så måste vi få en rimlig möjlighet till att bygga mer vindkraft. Arbetet med remisser, politisk påverkan och kunskap om vår bransch är viktiga faktorer för att både beslutsfattare och tjänstepersoner ska kunna fatta väl avvägda beslut till gagn för vår miljö och för hela Sverige.

Vilka ser du som vindkraftens största utmaningar?

Det måste vara trögheten & komplexiteten i systemen. Det tar för lång tid att få beslut om tillstånd eller avslag. Det tar för lång tid att processa i de juridiska rummen efter överklaganden. Hela omfattningen av en miljöprocess har nått nya höjder – allt till en kostnad som någon i slutänden ska betala och det blir konsumenten. Sammantaget så måste vi någon gång minska regelkrånglet, administrationen och kostnaderna – det behövs politiskt vilja i att förändra detta. Vidare är konkurrens om nyttjandet av mark är en särskilt viktig fråga inom SE3 och SE4. Vindkraft tävlar idag mot vitt skilda intressen, försvaret, utvidgad bebyggelse, väg/järnväg, jordbruk – ja,  listan kan göras lång.

Hur ser Sveriges elsystem ut 2040?

Då finns ett väl utbyggt elnät med ännu mer sammanlänkning med omvärlden. Ännu mer vindkraft finns i systemet – 2010-tals parkerna är ersatta med större och färre verk.

Jag tror att fler jobbar aktivt med upp och nedreglering av effekt och att balansen i systemet har blivit bättre med hjälp av olika former av energilager. Alla energislag kommer att leverera stödtjänster och kilowattimmen är bara en produkt av flera för en vindpark.

Energin kommer vara billigare än elnät – tillgänglighet är det man kommer betala för. Jag tror också att klustrade vindparker kommer finnas i större utsträckning för att paketera större samlad volym energi & effekt, vilket kommer ge bättre möjligheter till lönsamma avtal för ägarna.  

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer