Fem snabba-intervju med Per Olofsson

Publicerat 1 december, 2021

Per Olofsson, snart 40-årig tekniknörd som brinner för vindkraft och grön energi. Driver idag W3 Energy som ägare, arbetade tidigare i många år med IT & telecom. I våras valdes han in i Svensk Vindkrafts styrelse!

Vad tillför du i Svensk Vindkrafts styrelse?

Kunskap och engagemang! Kunskap om att ”fånga vinden” – jag har varit verksam att driva vindparker de senaste 12 åren och ser ett stort behov i att optimera anläggningarna. Engagemang i att utveckla vindbranschen och nya perspektiv för framtiden. Teknik ligger mig också varmt om hjärtat och där tillför jag förhoppningsvis kunskap om att jobba smartare med hjälp av digitala verktyg.

Vad är ditt första intryck av styrelsen och föreningen?

Väldigt positiva intryck – det är roligt att arbeta i styrelsen! Det är ett härligt gäng och vi har ett bra tryck i att få saker att hända. Styrelsen kompletterar också varandra bra – så vi kan täcka in i princip alla områden som är viktiga. Föreningen lär jag känna allt eftersom och jag ser fram emot att träffa fler medlemmar. Jag kan redan nu konstatera att det föreningen gör, det gör skillnad. Vi är en kraft att räkna med.

Hur ser du på föreningen Svensk Vindkrafts roll för vindkraften?

Som en viktig påverkansfaktor – ska vi nå klimatmålen och ska vi ställa om energilandskapet så måste vi få en rimlig möjlighet till att bygga mer vindkraft. Arbetet med remisser, politisk påverkan och kunskap om vår bransch är viktiga faktorer för att både beslutsfattare och tjänstepersoner ska kunna fatta väl avvägda beslut till gagn för vår miljö och för hela Sverige.

Vilka ser du som vindkraftens största utmaningar?

Det måste vara trögheten & komplexiteten i systemen. Det tar för lång tid att få beslut om tillstånd eller avslag. Det tar för lång tid att processa i de juridiska rummen efter överklaganden. Hela omfattningen av en miljöprocess har nått nya höjder – allt till en kostnad som någon i slutänden ska betala och det blir konsumenten. Sammantaget så måste vi någon gång minska regelkrånglet, administrationen och kostnaderna – det behövs politiskt vilja i att förändra detta. Vidare är konkurrens om nyttjandet av mark är en särskilt viktig fråga inom SE3 och SE4. Vindkraft tävlar idag mot vitt skilda intressen, försvaret, utvidgad bebyggelse, väg/järnväg, jordbruk – ja,  listan kan göras lång.

Hur ser Sveriges elsystem ut 2040?

Då finns ett väl utbyggt elnät med ännu mer sammanlänkning med omvärlden. Ännu mer vindkraft finns i systemet – 2010-tals parkerna är ersatta med större och färre verk.

Jag tror att fler jobbar aktivt med upp och nedreglering av effekt och att balansen i systemet har blivit bättre med hjälp av olika former av energilager. Alla energislag kommer att leverera stödtjänster och kilowattimmen är bara en produkt av flera för en vindpark.

Energin kommer vara billigare än elnät – tillgänglighet är det man kommer betala för. Jag tror också att klustrade vindparker kommer finnas i större utsträckning för att paketera större samlad volym energi & effekt, vilket kommer ge bättre möjligheter till lönsamma avtal för ägarna.  

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer