Kommentar till status på utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Publicerat 27 april, 2023

Det är med stor besvikelse vi noterar att regeringen inte erkänner vikten av ekonomiska incitament till kommunerna för att tillstyrka fler vindkraftparker. Vi är helt eniga med utredaren att en höjd acceptans kräver att regeringen skyndsamt skapar en form för ersättning. Utredaren pekade tydligt på vikten av en sådan insats men ministern avfärdade det.

Nu är det upp till remissinstanserna att påpeka behovet av att till exempel ge kommunerna del av vindkraftens fastighetsskatter.

Vi är mycket positiva till utredningens förslag om att ge närboende intäktsdelning. Förslaget stämmer överens med den modell som Svensk Vindkraft har föreslagit och som vi sett har fungerat mycket bra. Intäktsdelning inom tio verkshöjder skapar en acceptans för dem som faktiskt påverkas av vindkraftparkerna.

Det är också bra att kommuner ges i uppdrag att planera för energiförsörjningen. Men det är just här som den saknade pusselbiten märks – när elbehoven kommer att öka så nekar regeringen de incitament som krävs. Det är sorgligt för energiomställningen, näringslivet, klimatet och för elkundernas elkostnader.

Utredningen har arbetat brett och med omsorg om dialog och delaktighet och har gjort ett mycket grundligt arbete.

Vi tackar utredaren Ulrika Liljeberg och hennes medarbetare för ett gott arbete.

Presentationen i sin helhet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/04/klimat–och-miljoministern-och-utredare-ulrika-liljeberg-bjuder-in-till-presstraff-om-starkta-incitament-for-utbyggd-vindkraft/

#svenskvindkraft #incitamentsutredningen #klimat #svpol

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer