Remiss SOU 2018-76_2019.11.20

Publicerat 8 april, 2020

Synpunkter från Svensk Vindkraftförening på SOU 2018:76, om mindre aktörer i energilandskapet.

Infrastrukturdepartementet
Att: Filip Vestling
Diarienummer I2019/00922/E


Svensk Vindkraftförening (SVIF) bildades 1986, vi har idag 1100 medlemmar och vi företräder vindkraftägare. Sedan många år har vi ett utvecklat och bra samarbete med Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) och med Svensk Vattenkraftförening (SVAF). Våra föreningar företräder ägare av småskalig elproduktion och vi arbetar brett för att öka andelen förnybar elkraft i Sverige, detta helt i linje med det av riksdagen tagna mål att Sverige till år 2040 ska klara målet om 100 % förnybar el.


Nedan följer våra synpunkter om utredningen, synpunkter vi delar med SERO och SVAF.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vem ska få årets vindkraftspris?

Vem ska få årets vindkraftspris?

Nu är det dags att nominera till vårt årliga vindkraftspris. Du kan nominera en person eller organisation som du tycker på ett förtjänstfullt sätt gjort stora insatser för vindkraftens utveckling i landet. Svensk vindkraftspris för 2024 delas ut vid våra Drift &...

läs mer