Välj en sida

Remiss SOU 2018-76_2019.11.20

Publicerat 8 april, 2020

Synpunkter från Svensk Vindkraftförening på SOU 2018:76, om mindre aktörer i energilandskapet.

Infrastrukturdepartementet
Att: Filip Vestling
Diarienummer I2019/00922/E


Svensk Vindkraftförening (SVIF) bildades 1986, vi har idag 1100 medlemmar och vi företräder vindkraftägare. Sedan många år har vi ett utvecklat och bra samarbete med Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) och med Svensk Vattenkraftförening (SVAF). Våra föreningar företräder ägare av småskalig elproduktion och vi arbetar brett för att öka andelen förnybar elkraft i Sverige, detta helt i linje med det av riksdagen tagna mål att Sverige till år 2040 ska klara målet om 100 % förnybar el.


Nedan följer våra synpunkter om utredningen, synpunkter vi delar med SERO och SVAF.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem! BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar de ansvar för sin egen...

läs mer
Winterwind 2023 programlansering

Winterwind 2023 programlansering

Programmet börjar bli klart och ett preliminärt program finns här: https://svenskvindkraft.com/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-WinterWind_12-01-23.pdf För att läsa mer om registrering och sponsring: https://winterwind.se/the-registration-is-open-winterwind2023/...

läs mer
SAVE THE DATE! Winterwind 2023

SAVE THE DATE! Winterwind 2023

#Winterwind2023 – the 15th international conference on wind energy in cold climates – will take place in Åre, Sweden March 27-29! Save the Date, more info to come soon! Winterwind 2023 offers seminars, debates, poster exhibition, technical visits, social events and of...

läs mer