Remiss SOU 2018-76_2019.11.20

Publicerat 8 april, 2020

Synpunkter från Svensk Vindkraftförening på SOU 2018:76, om mindre aktörer i energilandskapet.

Infrastrukturdepartementet
Att: Filip Vestling
Diarienummer I2019/00922/E


Svensk Vindkraftförening (SVIF) bildades 1986, vi har idag 1100 medlemmar och vi företräder vindkraftägare. Sedan många år har vi ett utvecklat och bra samarbete med Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) och med Svensk Vattenkraftförening (SVAF). Våra föreningar företräder ägare av småskalig elproduktion och vi arbetar brett för att öka andelen förnybar elkraft i Sverige, detta helt i linje med det av riksdagen tagna mål att Sverige till år 2040 ska klara målet om 100 % förnybar el.


Nedan följer våra synpunkter om utredningen, synpunkter vi delar med SERO och SVAF.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer