Skadestatistik och erfarenheter från 2020

Se rapport med skadestatistik och lärdomar från 2020 från Anders Orebrandt, Marsh, här!

  • Lärdomar från 2020,
  • vanligaste skadetyp,
  • vanligaste komponentskada,
  • dyraste komponentskada,
  • medel och maxkostnad – skada på rotorblad och blixtnedslag samt
  • medel och maxkostnad – elektriska fel och kortslutning.