Skadestatistik och erfarenheter från 2020

Publicerat 9 september, 2021

Se rapport med skadestatistik och lärdomar från 2020 från Anders Orebrandt, Marsh, här!

  • Lärdomar från 2020,
  • vanligaste skadetyp,
  • vanligaste komponentskada,
  • dyraste komponentskada,
  • medel och maxkostnad – skada på rotorblad och blixtnedslag samt
  • medel och maxkostnad – elektriska fel och kortslutning.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer