Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Remissvar

 Synpunkter på upplägg och identifiering av utmaningar.

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening tackar för möjligheten att lämna inspel till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens fortsatta arbete med miljömålsrådsåtgärden Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Bakgrund och utvecklade resonemang till huvuddelen av våra inspel återfinns i Svensk Vindenergis rapport 100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft.

Utforska relaterade nyheter