Välj en sida

Svensk Vindkrafts synpunkter på Transportstyrelsens utredning om behovsstyrd hinderbelysning för vindkraftverk

Publicerat 23 december, 2021

Transportstyrelsens utredning om behovsstyrd hinderbelysning visar att samtliga studerade europeiska länder tillåter någon typ av behovsstyrd hinderbelysning på vindkraftverk. Tekniken uppmuntras av den internationella flygorganisationen ICAO och av standardiseringsorganet IEC. Försvarsmakten har framfört en rad krav och efterlyser en standard för hur behovsstyrd hinderbelysning ska utföras. Svensk Vindkraft har funnit att Försvarsmaktens krav kan uppfyllas och välkomnar att en standard utarbetas. Transportstyrelsen bör därför få i uppdrag att utarbeta grundläggande bestämmelser för behovsstyrd hinderbelysning i svenska vindkraftverk.

Det andra problemområdet i Transportstyrelsens utredning är frågan om vilken typ av hinderljus som Sverige ska använda på de största vindkraftverken. Sverige valde 2008 högintensiva hinderljus medan ICAO sedan 2009 rekommenderar medelintensiva ljus. Idag följer de allra flesta vindkraftverken i världen ICAOs rekommendation. Försvarsmakten föreslår att ICAOs krav ska tillämpas. Även IEC och EU-organet EASA förordar medelintensiva hinderljus. Beräkningar i promemorian underbygger ICAOs ståndpunkt. Transportstyrelsen bör därför få i uppdrag att harmonisera de svenska bestämmelserna för hinderbelysning av vindkraftverk med ICAOs bestämmelser.

Mellan EASA och Transportstyrelsen föreligger det en konflikt beträffande utmärkning av vindkraftverk inom flygplatsers närområden. Denna kommer att lösas av sig självt om Sverige antar ICAOs bestämmelser på området.

Läs Svensk Vindkrafts synpunkter på Transportstyrelsens utredning om behovsstyrd hindersbelysning för vindkraftverk här;

PM 2021 12 21, skriven av Staffan Engström, Ägir konsult på uppdrag av Svensk Vindkraft.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar de ansvar för sin egen hållbarhetsresa. Verksamheten är 100 % koldioxidneutral och...

läs mer
Winterwind 2023 programlansering

Winterwind 2023 programlansering

Programmet börjar bli klart och ett preliminärt program finns här: https://svenskvindkraft.com/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-WinterWind_12-01-23.pdf För att läsa mer om registrering och sponsring: https://winterwind.se/the-registration-is-open-winterwind2023/...

läs mer
SAVE THE DATE! Winterwind 2023

SAVE THE DATE! Winterwind 2023

#Winterwind2023 – the 15th international conference on wind energy in cold climates – will take place in Åre, Sweden March 27-29! Save the Date, more info to come soon! Winterwind 2023 offers seminars, debates, poster exhibition, technical visits, social events and of...

läs mer