SVIF Svar på regeringens remiss och stoppregel 2020.04.21

Publicerat 8 april, 2020

Svensk Vindkraftförenings synpunkter på promemorian ”Elcertifikat, stoppregel och kontrollstation 2019”

Svensk Vindkraftförening tackar för att vi fått möjlighet att lämna våra synpunkter på rubricerad promemoria.

 Våra viktigaste synpunkter 

  • Svensk Vindkraftförening tillbakavisar regeringens nuvarande förslag eftersom det förväntas bli verkningslöst. Vi uppmanar regeringen att komplettera sitt förslag med ett tilldelningsstopp enligt Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergis gemensamma förslag till stoppmekanism från den förra remissomgången april 2019.
  • Elcertifikatsystemets mål nåddes redan hösten 2018, sett till investeringsbeslut. Det är bra att eftersträva samma datumstopp i Sverige och Norge. Det är också bra komprimera kvotkurvan så att systemet kan avslutas i förtid. Dock anser vi att de flyttade kvoterna istället bör läggas så nära stoppdatum som möjligt, till åren 2022-2027 och då adderas till nuvarande kvotkurva.
  • Den förväntade överutbyggnaden kommer bli något lägre med regeringens förslag än med Energimyndighetens lösning, men den blir ändå så stor att elcertifikatsystemet värde knappast kan räddas. Detta bekräftas av regeringen som i promemorian skriver att varken datumstoppet eller den komprimerade kvotkurvan kommer att påverka priset på elcertifikat.
  • Att låta elcertifikatsystemet haverera till följd av överutbyggnad går emot utfästelserna om stoppregeln i proposition 2016/17:1791 och sänder märkliga signaler i en tid då behovet av klimatvänliga investeringar är större än någonsin

SVIF Svar på regeringens remiss och stoppregel 2020.04.211 Ladda ner

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vem ska få årets vindkraftspris?

Vem ska få årets vindkraftspris?

Nu är det dags att nominera till vårt årliga vindkraftspris. Du kan nominera en person eller organisation som du tycker på ett förtjänstfullt sätt gjort stora insatser för vindkraftens utveckling i landet. Svensk vindkraftspris för 2024 delas ut vid våra Drift &...

läs mer