Välj en sida
Drift & Underhållsdagarna 2023

Drift & Underhållsdagarna 2023

TEMA FÖR KONFERENSEN – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Vi samlar vindkraftbranschens alla aktörer för att informera och diskutera regeringens energiplan och vilken påverkan det får för branschen. Ämnen som optimering av elproduk- tion och en kraftig utbyggnad...