Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

Publicerat 31 januari, 2023
Vindkraftverk på en äng

BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar de ansvar för sin egen hållbarhetsresa. Verksamheten är 100 % koldioxidneutral och de driver flera globala initiativ. BayWa r.e. är etablerat i 30 länder och omsätter nästan 3,6 miljarder euro. Som världsledande leverantör inom förnybar energi utvecklar och distribuerar de energilösningar som formar framtidens energi.  

 ”Ett medlemskap i föreningen känns självklart för oss på BayWa r.e. Särskilt mycket ser jag personligen fram emot medlemstidningen med alla intressanta och relevanta reportage samt de olika seminarier föreningen anordnar.”

Maria Röske, Managing Director BayWa r.e.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer