Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Publicerat 4 maj, 2023

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag blivit en eftersökt talare och en ofta anlitad expert. Tove värnar rätten för dem som arbetar med vindkraft för en hållbar energiomställning. 

I en tid när okunnighet, påståenden och rena falsarier sprids om vår bransch i den allmänna debatten, är det viktigt att peka på dem som uppehåller rågången mellan rätt och fel. Vid den grinden står Tove med båda fötterna på marken, lågmäld men alltid tydlig.

 Tove Andersson är en värdig mottagare av Svensk Vindkrafts vindkraftpris 2023!

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer