Cecilia Dalman Eek och Helena Wänlund invalda i styrelsen!

Publicerat 9 maj, 2022

Vid Årsstämman fredag 6 maj valdes Cecilia Dalman Eek och Helena Wänlund in i Svensk Vindkrafts styrelse! Cecilia Dalman Eek är ny ordförande och vid det konstituerande styrelsemötet valdes Per Olofsson till vice ordförande. Resterande styrelse är Ingvar Bartholdsson (fortsatt kassör), Lars Jacobsson, Andreas Wickman, Sigrid Carstairs, Jenny Longworth samt Leif Sandberg. Fortsatt sköter Jan-Åke Jacobson kansliet och Jakob Economou verksamhetsledarrollen.

Här hittar ni kontaktuppgifter till hela styrelsen!

Såhär presenterade Cecilia Dalman Eek respektive Helena Wänlund sig själva i Valberedningens förslag;

Cecilia Dalman Eek (2022-03-11)

– Vill lyfta fram strategiska och kommunikativa frågor och se möjligheter utan att ignorera svårigheter

De senaste fem åren har jag varit en av regeringens fyra nationella vindkraftsamordnare med uppgift att underlätta för etablering av vindkraft i region sydväst. I uppdraget har jag mött stora och små vindkraftaktörer och arbetat för att underlätta kontakter med myndigheter och politiker. Under den tiden har jag lärt mej vilka svårigheter men också vilka möjligheter som nu finns. När uppdragen som vindkraftsamordnare upphörde övergick jag till att arbeta på konsultbasis.

Branschen är full av kunniga och ytterst kompetenta personer inom sina områden. Jag ser som min roll att komplettera dem genom att lyfta fram strategiska och kommunikativa frågor och se möjligheter utan att ignorera svårigheter. Min långa erfarenhet från kommunikation i samhällslivet har givit mej en god insikt i hur politiken fungerar och vad som biter i debatter.

Jag har grundutbildning på tekniskt gymnasium och därefter universitetsstudier inom statsvetenskap, offentlig förvaltning och engelska. Mitt yrkesliv har fokuserat på projektledning samt strategi, kommunikation och media, på olika samhällsnivåer.

Mitt miljöengagemang startade som ung och jag fick tidigt politiska miljöuppdrag i Göteborgs kommun. Under cirka 20 år har jag haft ledande uppdrag inom kommunalteknik, miljö och stadsbyggnad. Jag har varit riksdagsledamot och varit ledamot och ordförande i bransch- och samarbetsorganisationer som styrelsen för FAMNA – idéburen välfärd, Avfall Sverige och Göta älvs vattenråd. Idag är mitt huvudsakliga politiska uppdrag sedan 2015 som vice ordförande (S) i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Efter många år i folkrörelser är jag bra på att leda möten och är en van moderator. Som person är jag öppen, positiv och tydlig och uppskattar att träffa nya människor. Jag är engagerad i min lokala församling och ägnar fritiden år familjen, körsång och musiklivet i min hemstad Göteborg.

Helena Wänlund (2022-03-09)

– Vill göra skillnad för att förverkliga ett hållbart energisystem där vindkraft är en attraktiv del av lösningen

Med mina 30 års erfarenhet av energibranschen, har jag en stabil grund att stå på för det nödvändiga arbetet som krävs för att utveckla vårt energisystem. Sedan drygt två år är jag verksam inom Vattenfall Vindkraft, tf chef för vår landbaserade projektutveckling i Sverige och chef för tillstånds- och kommunikationsfrågor. Vi har idag ett 15-tal projekt i hela Sverige och i olika faser vilket innebär erfarenhet av alla de utmaningar en vindkraftsetablering stöter på. Till vardags finns jag på kontoret i Solna.

Branschsamverkan en framgångsfaktor, en styrka att nyttja och något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har erfarenheter från att vara chef inom branschföreningen Svensk Energi / Energiföretagen Sverige där jag fick chans att representera hela branschen i produktions- och distributionsfrågor. Jag har även arbetat i styrelsen för Energinätverk Sverige och idag är jag ordförande i AG Vind inom Energiföretagen Sverige. Alla år med samverkan inom branschen ger mig inspiration då jag vet hur mycket vi kan åstadkomma tillsammans.

Påverkansarbete och samhällskontakter har varit en del av mina roller sedan 2004, vilket tog sin start inom Fortum där jag var chef för långsiktigt produktionsplanering respektive chef för elnätsreglering och tariffer. Jag känner väl till vikten av att skapa en förståelse för vindkraftens möjligheter och utmaningar, behovet av tydliga budskap och att vilja bidra till en lösningar. Har även skaffat mig en djup bild och förståelse av intressenter, deras behov och möjligheter att både påverka och samverka. Att skapa bättre förutsättningar, förutsägbara och transparenta villkor för verksamheter motiverar mig där vill jag göra skillnad och bidra med mitt engagemang.

För mig är det även viktigt med ett långsiktigt synsätt där vi som bransch får långsiktiga förutsättningar samtidig som även vi står för vad vi säger och håller vad vi lovar. Jag vill bidra med kunskap och nå ut med fakta och information.

I styrelsens arbete vill jag bidra både till kommunikation och att skapa bättre förutsättningar och villkor för vindkraftbranschen. Jag vill använda min branschkunskap och erfarenhet av påverkansarbete för att göra föreningen framgångsrik i att nå sina mål och nå ut med våra viktiga budskap.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer