Contentholder för bildspelet rör ej

Event

Upptäck föreningen!

Nu arrangerar vi intressanta seminarier för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi kommer att informera om:
• föreningen och dess historik
• vad som är på gång
• medlemsförmåner
• medlemsrabatten på vindkraftsförsäkringen samt återställandegarantin
Vi avslutar med en gemensam diskussion samt frågor. Det digitala seminariet hålls via Zoom eller Teams.
 
Seminarierna arrangeras första måndagen varje månad, kl. 14.00
Program våren 2022

10 januari: Ansvar och skyldigheter hos vindkraftsägare

7 februari: Wind Sweden presenterar projektet Kunskapslyft Hinderbelysning

7 mars 14.00-15.00: Utmaningar för vindkraften

4 april 14.00-15.00: Potential and challenges in the Swedish windpower market

19-21 april: Winterwind2022

2 maj 14.00-15.00: Tillståndsprövning i förändring

5-6 maj: Vindkraftsdagarna

13 juni 14.00-15.00: Vindkraftsutbyggnaden, möjligheter för miljö och samexistens med Försvarsmakten

5 september: El – på rätt plats vid rätt tidpunkt?

6 september 9-16.30: RE-Scandinavia 2022 – se här!

Fånga Vinden

Kunskap är ett av Svensk Vindkraftförenings signum. Under 2021 kommer föreningen att stärka positionen som kunskapsbas inom vindkraft. Genom konceptet ”Fånga vinden” kommer föreningen säkerställa att kvaliteten på utbildningen och föreläsaren uppfyller våra högt ställda krav. Läs mer här

Knowledge bank for future energy supply

We represent a network of members ranging from smaller wind farm owners to large energy companies and institutional investors. Our common goal is to promote a more effective development of wind power in Sweden. Not least when it comes to reasonable economic terms and conditions for producers and making knowledge about new technology more widely available.

We work with public authorities and organisations, both nationally and internationally. We represent 1,000 members today and have over 30 years’ experience. Come and join us. Together we are stronger and able to create a better future.

 

Vill du också ta del av våra medlemsförmåner?

Breathe life into your wind power interest. The association is open to everyone and among our members there are suppliers, projectors, investors, service and maintenance companies, private persons and others.

Our membership benefits

Swedish Windpower Magazine

An annual subscription to Swedish Wind Power and discounted ad rates.

Insurance **

Beneficial wind power insurance via Marsh AB. Discount on insurance policy for decomissioning guarantee via Marsh AB.

Established referral instance

Participate and influence decision makers through the association’s referral response.

Reports and market analyses *

Together with our business partners we offer discounts on different reports and market analyses.

Conferences and seminars *

Invitations to association conferences and seminars at discounted rates, e.g. Winterwind, RE-Scandinavia, Operations & Maintenance Conference.

Legal advice

One hour of free legal advice and discounted rate* on additional hours at MAQS.

Framework agreement energy trading **

Possibility of selling energy, certificates and guarantees of origin in accordance with our framework agreement with Bixia.

Newsletter

Our newsletter is published six times a year in which we explain about the work we are doing and raise the very latest issues.

* Applies for our corporate members
** Gäller endast företagsmedlemmar med produktion.

Subscribe to our magazine

Swedish Windpower

Vi publicerar nyheter, reportage och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Ges ut 5 ggr/år på svenska med summering på engelska. För icke-medlemmar kostar en prenumeration 800 kr/år!

Want to advertise?

Advertising in the magazine you'll reach all wind power stakeholders such as; producers, owners, electricity companies, entrepreneurs, projectors, suppliers, service and maintenance companies, authorities, county administrative boards, politicians, researchers, the media, etc.

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get current news directly in in your inbox.