Fem snabba-intervju med Sigrid Carstairs

Publicerat 7 oktober, 2021

I kommande medlemssidor i vår tidning Svensk Vindkraft så gör vi en kort intervju med Svensk Vindkrafts styrelsemedlemmar. Först ut är Sigrid Carstairs, som valdes in vid årsmötet i Maj. Sigrid arbetar som Marknadsassistent på Eolus och läser sin Master i Klimatstrategi på Lunds universitet, med en bakgrund som konsult gentemot branschen.

Vad tillför du i Svensk Vindkrafts styrelse?

– Med erfarenhet av verksamhetsbyggande, marknadsföring och digital kommunikation kan jag bidra i det strategiska utvecklingsarbetet. Jag trivs med att nätverka, och engagerar mig alltid 110% i det jag gör, och hoppas att dessa egenskaper ska komma till nytta i styrelsearbetet.

Vad är dina första intryck av styrelsen och föreningen?

– Åh vilket positivt och engagerat gäng!  Det är en lösningsorienterad styrelse, vilket bådar gott då jag trivs i den miljön. Att säga att saker inte går att genomföra provocerar mig; inget är omöjligt. Vidare är det en otroligt kompetent styrelse, då vi har personer som sett vindkraftsbranschens framväxt i Sverige, och arbetar mitt i den, vilket är en stor fördel. För egen del är det extra fint att engagera mig då jag arbetar för Eolus, vars grundare var Svensk Vindkrafts första ordförande år 1990.

Hur ser du på föreningen Svensk Vindkrafts roll för vindkraften?

– Vi ska representera våra medlemmars intressen, vilket innefattar att bevaka de aspekter som kan påverka producenter som äger och förvaltar vindkraftsanläggningar, såsom tillståndshantering, regelverk, elpriser osv.  Men utöver det är kunskapsförmedling en viktig del, som blir alltmer aktuell nu när vi har internationella medlemmar som behöver skapa sig en förståelse för lokala förutsättningar i Sverige. Då vi anordnar konferenser, utbildningar och seminarier, samt ger ut vår tidning, så tror jag starkt på kunskapsförmedling som en viktig roll för Svensk Vindkraft och branschen.

Vilka utmaningar ser du som de största för vindkraften?

– Utdragna tillståndsprocesser, dålig kapacitet i stamnätet, anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft, kompetensförsörjning på servicesidan… listan kan göras lång. De utmaningar vi ser på tillståndssidan rör dels en utdragen process, dels en trend som ökat på senare år där spridning av missvisande information gällande vindkraft ökat, som förstärker de orosmoment som redan finns hos diverse intressenter. Därav behöver felaktig information adresseras på ett konkret och pragmatiskt vis, i ett tidigt skede.

Hur ser Sveriges elsystem ut 2040?

– Min far har ofta anklagat mig för att vara en idealist, och det tänker jag fortsätta vara. Jag tror att elsystemet år 2040 är en mix av förnybara energikällor; vind-, sol, och -vattenkraft kombinerat med vätgasproduktion och lagringslösningar. Med tanke på klimatförändringarna och de utsläppsminskningar som krävs för att hålla den globala medeltemperaturen långt under 2 °C, helst 1,5°C, i enlighet med Parisavtalet, och IPCC senaste rapport som förutspår att detta kan bli svårt att uppnå, är det i min mening oacceptabelt att misslyckas med att ställa om energisystemet. Klimatkrisen kan inte vänta.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer