Hallå där…

Publicerat 15 augusti, 2022

...Helena Wänlund, chef för tillstånds- och kommunikationsfrågor och tf chef för den landbaserade projektutveckling i Sverige på Vattenfall Vindkraft och ledamot i Svensk Vindkraftförenings styrelse! Läs en liten intervju här om Helenas engagemang i Svensk Vindkraft och om hennes syn på möjligheter och utmaningar för den vidare vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

Berätta lite kort om dig själv!

Sedan drygt två år är jag verksam inom Vattenfall Vindkraft, chef för tillstånds- och kommunikationsfrågor och tf chef för vår landbaserade projektutveckling i Sverige. Vi har ett 15-tal projekt i hela landet och i olika faser. Det ger erfarenhet av alla de utmaningar en vindkraftsetablering stöter på. Har tillbringat mitt yrkesverksamma liv i energibranschen, drygt 30 år intressanta år där elproduktions- och elnätsfrågor har engagerat mig.

Vilken kontakt har ni tidigare haft med föreningens verksamhet?

Tidningen Svensk Vindkraft och att läsa yttranden från föreningen är nog det som varat längst. Dessa har jag läst långt innan jag började jobba med vindkraft på heltid. Som medlem har vi på Vattenfall haft fler personlig kontakter i sakfrågor, vilket är värdefullt.

Hur ser ni på producentföreningen Svensk Vindkrafts roll?

Det här är en förening för alla oss som utvecklar, bygger och driver vindkraftverk i Sverige, oavsett storlek – vi har ett tydlig gemensamt intresse att samlas kring – vi har ju samma utmaningar. Föreningen kan vara med och påverka och vara en mycket tydlig avsändare och röst. Vi kan bidra i utvecklingen med vår samlade kunskap. Dessutom är föreningen en informationsnod för den vetgirige.

Jag vill även lyfta WinterWind. Det är en riktigt bra konferens med internationell status som samlar viktig kompetens. Ett tydligt fokus på kalla klimat, dvs utmaningar som är aktuella, gör ämnena angelägna för oss och våra projekt.

Vilka ser ni som de största utmaningarna som vindkraften i Sverige står inför?

För att möta framtida behov av el, med vindkraft, behöver vi dels tillgång till ytor, dels förutsägbara möjligheter att få tillstånd. För att lyckas behöver vi hantera olika intressekonflikter och hitta lösningar på hur olika intressen kan samsas om ytorna. Det kan vi som företag inte göra själva. Målkonflikter måste hanteras för att Sverige ska nå klimatmålet och kunna bidra i den gröna omställningen. Jag tänker tex på samexistens med försvaret, rennäring och turism samt att vi ska kunna värna både ett långsiktigt hållbart klimat och förefintliga miljöfrågor. Jag tror på samverkan och dialog.

Har ni några särskilda frågor som ni brinner extra för?

Att skapa bättre förutsättningar med förutsägbara villkor för våra vindproducenter. Vår roll i samhällsutvecklingen är viktig, central för både den gröna omställningen och försörjningstrygghet, och vi behöver både långsiktighet och lönsamhet för att lyckas med vår del.

En av våra stora utmaningar är den lokala acceptansen. Den omställning som vi nu står på tröskeln till kommer att märkas och den kan inte ske utan konsekvenser. Att hantera acceptansfrågan, gärna genom att få med fler i omställning som ser och drar nytta av mervärden samt att känna att man bidrar till något gott  – det är en av mina hjärtefrågor.

Riksdagsval i höst – har ni någon särskilt önskemål vad gäller energipolitiken?

Långsiktighet, riv hinder och agera nu!

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer
Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00 PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom...

läs mer