Hallå där…

Publicerat 16 augusti, 2022

…Cecilia Dalman Eek. Många känner Cecilia Dalman Eek från hennes roll som en av regeringens fyra nationella vindkraftsamordnare som hon varit de senaste åren i region sydväst. Numera arbetar hon utöver ordföranderollen på konsultbasis. Cecilia har länge varit politiskt aktiv, har grundutbildning på tekniskt gymnasium och därefter universitetsstudier inom statsvetenskap, offentlig förvaltning och engelska. Hennes yrkesliv har fokuserat på projektledning samt strategi, kommunikation och media på olika samhällsnivåer. 

Vilken kontakt har ni tidigare haft med föreningens verksamhet?

Under min tid som regeringens vindkraftsamordnare hade jag kontakt med flera av föreningens medlemmar i olika ärenden. Jag har fått mycket kunskap genom kontakt med föreningen och dess medlemmar, som varit nyttigt i samtal med myndigheter och departement. Det har också varit givande att träffa föreningen på konferenser och möten som föreningen arrangerat genom åren. 

Hur ser ni på producentföreningen Svensk Vindkrafts roll?

Svensk Vindkraft har en unik samlande och stödjande roll för dem som på allvar ser till att framtidens energi blir förnybar, oberoende och säker. För det krävs vindkraftägare, projektörer, forskare, driftfolk och andra yrkesgrupper som har en självklar roll i föreningens verksamhet. Jag ser föreningens roll att ta vara på medlemmarnas intressen och att samverka med positiva krafter som vill stimulera vindkraften.

Vilka ser ni som de största utmaningarna som vindkraften i Sverige står inför?

Just nu finns det ett ologiskt och samhällsfarligt kulturkrig mot vindkraft från kärnkraftsförespråkare. Med den enorma ökning av elbehovet som vi står inför, kommer all kraft att behövas. Men vindkraft är den kraft som går snabbast att få till stånd och som är både säker och oberoende.

Acceptansfrågan. Det var olyckligt att riksdagen röstade ner förslaget att göra det kommunala vetot mera förutsägbart. Jag tror att det behövs nya sätt att visa hur vindkraft och människor kan samsas. Här finns en möjlighet för branschen att leta fram och sedan själva följa de goda exemplen.

Det är också oroväckande att höga politiska företrädare konsekvent talar om att bygga ut vindkraften ”långt ute till havs, där den inte syns”. Det eldar på problemet med bristande acceptans i samhället. Om politiska företrädare istället talade om vikten av att stimulera vindkraft där det blåser bra så tror jag att fler människor skulle omvärdera vindkraften.

Har ni några särskilda frågor som ni brinner extra för?

Jag ser hur de unga, den så kallade Greta-generationen, inte riktigt finns bland dem som talar för vindkraften. Jag vet att de är engagerade för en hållbar framtid och vill gärna engagera dem för vindkraften.

Riksdagsval i höst – har ni något särskilt önskemål vad gäller energipolitiken?

Att kärnkraftskramarna ska inse att Sverige behöver all kraft som går att uppbåda och att vindkraftens förkämpar slutar tala om att bygga havsvind långt ute till havs där den inte syns. Inget av det är bra för en snabb lösning av elbehov eller elpris och det skapar definitivt ingen trygg, oberoende energiförsörjning. 

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer
Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00 PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom...

läs mer