Intervju med Bengt Carlsson, Krafthandlare på Bixia…

Publicerat 15 september, 2021

…om de höga elpriserna i Sverige och i Europa.

Varför är elpriserna så höga nu?

Vi har ett underskott i den hydrologiska balansen, låga lagernivåer i Europas gaslager, högt kolpris och väldigt högt pris på utsläppsrätterna. Detta har tillsammans med torra väderprognoser och förlängda kärnkraftsrevisioner gett höga priser. Exporten till Europa från Norge har successivt ökat senaste halvåret. Detta ger höga spotpriser just nu och nederbördsmängderna under oktober blir avgörande för hur det kommer att se ut den kommande vintern.  

Läge att låsa priserna?

Prisbilden ligger på en betydligt bättre nivå än vad det gjorde under 2020, så varför inte. Var och en måste dock fundera igenom sin egen situation. Tänker på nöjdnivåer, riskvillighet och långsiktighet.

Är du lite större producent som prissäkra finansiellt är det verkligen läge för er som är producerar i SE4 att funderar på att prissäkra områdesdiffen (EPAD). Vi har senaste två åren sett, och vi kommer med största säkerhet uppleva betydligt mer frekvent rörelse i priset. Priserna kommer att pressas under lågtrycksbetonade perioder och vice versa när vi har högtrycksperioder. Under kallare perioder och tider när vi har kärnkraft i revision kommer vi att få uppleva väldigt höga områdespriser, förmodligen både SE3 och SE4. Finansiell handel kommer, med den flexibilitet som den innehar att ge fördelar genom att det finns möjlighet att prissäkra EPAD för sig och elterminen för sig.

Vad tror ni om prisutvecklingen framöver?

Den förväntade prisbilden inför höst och vintern är som vanligt väldigt beroende av vädersituationen. Håller bränslepriserna i sig? Låga lagernivåer av gas kan ge kol och elpris en skjuts uppåt.

Får vi en torr och kall inledning på hösten kommer vi att se ytterligare prisuppgångar. Den nya kabeln North Sea Link mellan södra Norge och Storbritannien tas i drift 1 oktober, och med dagens hydrologi kan den höja priserna med åtminstone fem euro per MWh. Stärks inte hydrologin är det rimligt att anta att vi i vinter närmar oss de tyska priserna, där Q1-22 i skrivande stund handlas till 123 euro per MWh. Det som är enklare att förutspå är att skillnaden mellan högpris och lågpris kommer att bli större.

Vilka medlemsförmåner erbjuder ni Svensk Vindkrafts medlemmar?

Som medlem i Svensk Vindkraft har du möjlighet delta på Bixias informationsmöte oavsett om du levererar till Bixia eller ej.

Bixias rapporter finns ofta att tillgå på Svensk Vindkrafts hemsida. Som medlem i Svensk Vindkraft har du tillgång till att diskutera rådande prisbild med någon av Bixias fyra krafthandlare.

I mån av tid deltar vi gärna på eventuella styrelse- och medlemsmöten.

Läs mer på Bixia’s hemsida om hur elpriset bestäms, om normal elförbrukning för en villa samt om vindkraft här! Läs mer om Bixia här!

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer