Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Publicerat 23 april, 2024

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00

PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv

Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till

deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller

genom ombudsfullmakt.

Handlingar inför årsstämman:

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan och budget

Dessa dokument finns på www.svenskvindkraft.com under “Medlem”. Vill du ha handlingarna mailade till dig tar du kontakt med vår verksamhetsledare via mail: millis@svenskvindkraft.com

Varmt välkommen till årets föreningsstämma!

Styrelsen i Svensk Vindkraftförening

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer