Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Publicerat 30 mars, 2022

DATUM: Fredag 6 maj 2022, kl. 13.30–16.00

PLATS: Säröhus, Säröhusvägen 12, Särö söder om Göteborg (efter vår drift- och underhållskonferens Vindkraftsdagarna 5 – 6 maj)

Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2022-05-03 till deltar@svenskvindkraft.com. Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom ombudsfullmakt.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-04-06. Skickas till info@svenskvindkraft.com eller per post till Svensk Vindkraftförening, Kvarnvägen 2, 311 64 Vessigebro.

Varmt välkommen till årets föreningsstämma!

Styrelsen i Svensk Vindkraftförening

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer