Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Publicerat 30 mars, 2022

DATUM: Fredag 6 maj 2022, kl. 13.30–16.00

PLATS: Säröhus, Säröhusvägen 12, Särö söder om Göteborg (efter vår drift- och underhållskonferens Vindkraftsdagarna 5 – 6 maj)

Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2022-05-03 till deltar@svenskvindkraft.com. Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom ombudsfullmakt.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-04-06. Skickas till info@svenskvindkraft.com eller per post till Svensk Vindkraftförening, Kvarnvägen 2, 311 64 Vessigebro.

Varmt välkommen till årets föreningsstämma!

Styrelsen i Svensk Vindkraftförening

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer