Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Fredag 6 maj 2022, kl. 13.30–16.00

PLATS: Säröhus, Säröhusvägen 12, Särö söder om Göteborg (efter vår drift- och underhållskonferens Vindkraftsdagarna 5 – 6 maj)

Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2022-05-03 till deltar@svenskvindkraft.com. Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom ombudsfullmakt.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-04-06. Skickas till info@svenskvindkraft.com eller per post till Svensk Vindkraftförening, Kvarnvägen 2, 311 64 Vessigebro.

Varmt välkommen till årets föreningsstämma!

Styrelsen i Svensk Vindkraftförening