Ny broschyr om vår utbildning Grundläggande vindkraftskunskap

Vindkraft blir en viktig del i att nå målet om ett 100 % förnybart elsystem i Sverige till år 2040. För att underlätta tillståndsprocessen, få en mer saklig och rättssäker vindkraftsprövning, behövs kunskap om tillståndsfrågor, juridik och teknik. Kraven på dessa frågor gör att vi ser ett stort behov av kunskapshöjande riktade insatser framförallt till tjänstepersoner och politiker på kommunal nivå.

Svensk Vindkraftförening erbjuder en kvalitativ utbildning – webbaserad eller på plats hos er – i grundläggande vindkraftskunskap till alla intresserade. Läs mer om den här och hjälp oss gärna att sprida och tipsa vidare!