Om Försvarsmaktens besked att stoppa beslut för hinderremisser för vindkraft

Försvarsmakten har gett besked till ett antal vindkraftsprojektörer att de inte kommer ta beslut om hinderremisser för vindkraft på land eller till havs förrän slutet av mars 2023. Det rapporterar idag flera medier.

Elproduktionen i Sverige behöver byggas ut snabbt för att bemöta både nuvarande energibehov och industrins gröna omställning. Försvarsmaktens besked kan ge stora konsekvenser för energiproduktionen i Sverige och fördröja utbyggnaden av ny elproduktion. 

Försvarets beslut är allvarligt. Det går helt på tvärs med den inriktning som Sveriges och Östersjöländernas samlade energiministrar och regeringschefer fattade igår. Tillsammans med ansvariga i EU beslutade man av energisäkerhetsskäl att förkorta tillståndstiden och underlätta utbyggnaden av framförallt havsvindkraft. 

Vindkraftens båda branschföreningar uttrycker idag stark oro för konsekvenserna av försvarets beslut. Cecilia Dalman Eek, ordförande för Svensk Vindkraft kommenterar försvarets beslut:

– När alla vet att elproduktionen behöver byggas ut både på land och till havs så agerar Försvaret på ett sätt som istället försenar utbyggnaden. Det är allvarligt också mot bakgrund av totalförsvarsuppdraget – Sverige behöver snabbt elproduktion som är säker också i kristid. 

Läs mera om branschföreningen Svensk Vindkraft på vår hemsida: www.svenskvindkraft.com

Länkar till medieartiklar:

https://www.di.se/nyheter/mitt-i-elkrisen-forsvaret-stoppar-vindkraftsbesked/

https://www.svd.se/a/66rr0z/forsvaret-pausar-vindkraftsbeslut

https://www.tn.se/naringsliv/forsvaret-stoppar-vindkraftverk/