Re-powering lathund

I takt med att många svenska vindkraftverk börjar bli gamla och den tekniska utvecklingen går framåt blir det fler och fler som överväger re-powering.

I takt med att många svenska vindkraftverk börjar bli gamla och den tekniska utvecklingen går framåt blir det fler och fler som överväger re-powering. Läs vår lathund – Vägen mot tillstånd för re-powering.

All vindkraft byggd innan 2015 skall ersättas innan 2040, en process som bara har börjat. Många av de tidigaste vindkraftverken är byggda på Sveriges bästa vindlägen, vilket öppnar möjligheter för vindkraftens pionjärer. Med ny teknik kan elproduktionen på dessa platser ökas väsentligt på ett resurseffektivt sätt.

Men vad som krävs ur tillståndssynpunkt kan vara svårtolkat och skilja mycket från fall till fall, inte minst beroende på vilken typ av repowering du överväger.

Denna lathund hjälper dig att reda ut hur de olika processerna ser ut och hur du tar första steget utifrån hur dina tillståndshandlingar ser ut idag.