Sammanfattning av EU:s klimatpaket #FitFor55

Publicerat 15 juli, 2021

Igår presenterade EU-kommissionen sitt #Fitfor55-paket, en sammansättning av lagförslag för att minska EU:s fossila utsläpp med 55% fram till år 2030, ett steg i ledet att se till att unionen är klimatneutral år 2050. Då en del av de förslag som framfördes berör vindkraften, har vi sammanställt några av de viktigaste punkterna nedan:

  • Förnybarhetsdirektivet RED2 utökas, och förslaget är att år 2030 ska nu 40% av energin i EU vara förnybar, och en stor andel av denna utökning avses komma från vind. Detta innebär att EU kommer behöva 451 GW vindkraft år 2030, och för att uppnå detta nya mål, behöver man inom EU installera 30 GW per år. För närvarande byggs ungefär 15 GW om året.
  • Revideringen av Förnybarhetsdirektivet förbättrar det juridiska ramverket för Elhandelsavtal (PPA).
  • Vidare innebär revideringen av Förnybarhetsdirektivet att utvecklingen av havsbaserade vindkraftsparker och hybridlösingar kommer få assistans av flertalet nätanslutningar.
  • Utöver ovan stärks även ETS-systemet för att driva på elektrifieringen av hela energisystemet, vilket indirekt gynnar utbyggnaden av vindkraft.

De utökade ambitionerna från EU är positiva, men för att uppnå målen krävs samarbete på alla nivåer. EU-länder har fortsatt en utmaning i utdragna och komplexa tillståndsprocesser för ny vindkraft, vilket kan hindra omställningen av energisystemet på sikt. Därmed är det fördelaktigt att förslaget ber medlemsstater att ta bort överflödiga barriärer i tillståndsprocesser.

Läs mer om revideringen av Förnybarhetsdirektivet här: https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-renewable-energy-directive-revision-2021-jul-14_en

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer
Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00 PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom...

läs mer