Sammanfattning av EU:s klimatpaket #FitFor55

Publicerat 15 juli, 2021

Igår presenterade EU-kommissionen sitt #Fitfor55-paket, en sammansättning av lagförslag för att minska EU:s fossila utsläpp med 55% fram till år 2030, ett steg i ledet att se till att unionen är klimatneutral år 2050. Då en del av de förslag som framfördes berör vindkraften, har vi sammanställt några av de viktigaste punkterna nedan:

  • Förnybarhetsdirektivet RED2 utökas, och förslaget är att år 2030 ska nu 40% av energin i EU vara förnybar, och en stor andel av denna utökning avses komma från vind. Detta innebär att EU kommer behöva 451 GW vindkraft år 2030, och för att uppnå detta nya mål, behöver man inom EU installera 30 GW per år. För närvarande byggs ungefär 15 GW om året.
  • Revideringen av Förnybarhetsdirektivet förbättrar det juridiska ramverket för Elhandelsavtal (PPA).
  • Vidare innebär revideringen av Förnybarhetsdirektivet att utvecklingen av havsbaserade vindkraftsparker och hybridlösingar kommer få assistans av flertalet nätanslutningar.
  • Utöver ovan stärks även ETS-systemet för att driva på elektrifieringen av hela energisystemet, vilket indirekt gynnar utbyggnaden av vindkraft.

De utökade ambitionerna från EU är positiva, men för att uppnå målen krävs samarbete på alla nivåer. EU-länder har fortsatt en utmaning i utdragna och komplexa tillståndsprocesser för ny vindkraft, vilket kan hindra omställningen av energisystemet på sikt. Därmed är det fördelaktigt att förslaget ber medlemsstater att ta bort överflödiga barriärer i tillståndsprocesser.

Läs mer om revideringen av Förnybarhetsdirektivet här: https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-renewable-energy-directive-revision-2021-jul-14_en

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer