Välj en sida

Sammanfattning av EU:s klimatpaket #FitFor55

Publicerat 15 juli, 2021

Igår presenterade EU-kommissionen sitt #Fitfor55-paket, en sammansättning av lagförslag för att minska EU:s fossila utsläpp med 55% fram till år 2030, ett steg i ledet att se till att unionen är klimatneutral år 2050. Då en del av de förslag som framfördes berör vindkraften, har vi sammanställt några av de viktigaste punkterna nedan:

  • Förnybarhetsdirektivet RED2 utökas, och förslaget är att år 2030 ska nu 40% av energin i EU vara förnybar, och en stor andel av denna utökning avses komma från vind. Detta innebär att EU kommer behöva 451 GW vindkraft år 2030, och för att uppnå detta nya mål, behöver man inom EU installera 30 GW per år. För närvarande byggs ungefär 15 GW om året.
  • Revideringen av Förnybarhetsdirektivet förbättrar det juridiska ramverket för Elhandelsavtal (PPA).
  • Vidare innebär revideringen av Förnybarhetsdirektivet att utvecklingen av havsbaserade vindkraftsparker och hybridlösingar kommer få assistans av flertalet nätanslutningar.
  • Utöver ovan stärks även ETS-systemet för att driva på elektrifieringen av hela energisystemet, vilket indirekt gynnar utbyggnaden av vindkraft.

De utökade ambitionerna från EU är positiva, men för att uppnå målen krävs samarbete på alla nivåer. EU-länder har fortsatt en utmaning i utdragna och komplexa tillståndsprocesser för ny vindkraft, vilket kan hindra omställningen av energisystemet på sikt. Därmed är det fördelaktigt att förslaget ber medlemsstater att ta bort överflödiga barriärer i tillståndsprocesser.

Läs mer om revideringen av Förnybarhetsdirektivet här: https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-renewable-energy-directive-revision-2021-jul-14_en

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar de ansvar för sin egen hållbarhetsresa. Verksamheten är 100 % koldioxidneutral och...

läs mer
Winterwind 2023 programlansering

Winterwind 2023 programlansering

Programmet börjar bli klart och ett preliminärt program finns här: https://svenskvindkraft.com/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-WinterWind_12-01-23.pdf För att läsa mer om registrering och sponsring: https://winterwind.se/the-registration-is-open-winterwind2023/...

läs mer
SAVE THE DATE! Winterwind 2023

SAVE THE DATE! Winterwind 2023

#Winterwind2023 – the 15th international conference on wind energy in cold climates – will take place in Åre, Sweden March 27-29! Save the Date, more info to come soon! Winterwind 2023 offers seminars, debates, poster exhibition, technical visits, social events and of...

läs mer