Välj en sida

Svensk Vindkraft välkomnar den nya regeringens ministrar och önskar dem medvind i sitt uppdrag

Publicerat 1 december, 2021

Magdalena Andersson har i sin regering utsett nya ministrar som ska ansvara för energi- och näringslivsfrågorna. Svensk Vindkraft ser utnämningarna av Khashayar Farmanbar som Energiminister och Karl-Petter Thorwaldsson som näringsminister kommer ge stor möjlighet att få in ett nytt tänk, energi och handlingskraft för att lösa två av vår tids och Sveriges mest aktuella frågor: klimatkrisen och det ökade effektbehovet. 

Det behövs nya tag för att Sverige tillsammans med resten av Europa ska klara av den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Lösningarna, innovationerna, finansieringarna och viljan att lösa klimatkrisen och den hotande energikrisen finns i vår bransch – tyvärr ger dock politisk handlingsförlamning alltför ofta oss helt onödig motvind. Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor i Europa har inte skett fort nog i jämförelse med avvecklingen av äldre icke hållbara energialternativ. Det krävs en snabb utbyggnad av vindkraft på land och till havs, solkraft och framför allt en  utbyggnad av elnätskapacitet i hela landet för att motverka den nuvarande obalansen som idag finns avseende effektunderskott och brist på elproduktion i  mellersta och södra Sverige. Annars riskerar Sverige långsiktigt skyhöga elpriser, effektbrist och hämmad tillväxt. Klimatkrisen men också behovet av energi berör oss alla. Statliga myndigheter behöver samverka och främja att Sverige når sina klimatpolitiska mål, inte motverka dem. Svensk Vindkraft sätter sin tilltro till att regeringen och ansvariga ministrar tar detta på allvar och nu går från ord till handling för att främja en snabb utbyggnad av förnybar el.

Svensk Vindkraft vill också påvisa att den nya regeringen är lyhörd gentemot kommunpolitiker runt om i landet som önskar återbäring från vindkraften i form av fastighetsskatt. Det är inte mer än rätt att de kommuner som tar sitt ansvar för landets gröna omställning ersätts skäligt. Dessa kommuner behöver även stöd och vägledning i hur de kan dra nytta av den gröna omställningen för att gynna lokal och regional näringslivsutveckling, hur det lokala föreningslivet kan främjas genom Bygdepengar eller annan återbäring som är kopplad till vindkraftsutbyggnad. Låt oss inte göra om misstaget att skapa en polarisering mellan stad och land likt den som följt med utbyggnaden av vattenkraften. Här vill vi i branschen arbeta tillsammans med regeringen för att säkerställa att den gröna omställningen görs till gagn för både den enskilde närboende och hela landet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att nå Sveriges mål att ha ett 100 % förnyelsebart elsystem 2040.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar de ansvar för sin egen hållbarhetsresa. Verksamheten är 100 % koldioxidneutral och...

läs mer
Winterwind 2023 programlansering

Winterwind 2023 programlansering

Programmet börjar bli klart och ett preliminärt program finns här: https://svenskvindkraft.com/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-WinterWind_12-01-23.pdf För att läsa mer om registrering och sponsring: https://winterwind.se/the-registration-is-open-winterwind2023/...

läs mer
SAVE THE DATE! Winterwind 2023

SAVE THE DATE! Winterwind 2023

#Winterwind2023 – the 15th international conference on wind energy in cold climates – will take place in Åre, Sweden March 27-29! Save the Date, more info to come soon! Winterwind 2023 offers seminars, debates, poster exhibition, technical visits, social events and of...

läs mer