Svensk Vindkraft välkomnar den nya regeringens ministrar och önskar dem medvind i sitt uppdrag

Publicerat 1 december, 2021

Magdalena Andersson har i sin regering utsett nya ministrar som ska ansvara för energi- och näringslivsfrågorna. Svensk Vindkraft ser utnämningarna av Khashayar Farmanbar som Energiminister och Karl-Petter Thorwaldsson som näringsminister kommer ge stor möjlighet att få in ett nytt tänk, energi och handlingskraft för att lösa två av vår tids och Sveriges mest aktuella frågor: klimatkrisen och det ökade effektbehovet. 

Det behövs nya tag för att Sverige tillsammans med resten av Europa ska klara av den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Lösningarna, innovationerna, finansieringarna och viljan att lösa klimatkrisen och den hotande energikrisen finns i vår bransch – tyvärr ger dock politisk handlingsförlamning alltför ofta oss helt onödig motvind. Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor i Europa har inte skett fort nog i jämförelse med avvecklingen av äldre icke hållbara energialternativ. Det krävs en snabb utbyggnad av vindkraft på land och till havs, solkraft och framför allt en  utbyggnad av elnätskapacitet i hela landet för att motverka den nuvarande obalansen som idag finns avseende effektunderskott och brist på elproduktion i  mellersta och södra Sverige. Annars riskerar Sverige långsiktigt skyhöga elpriser, effektbrist och hämmad tillväxt. Klimatkrisen men också behovet av energi berör oss alla. Statliga myndigheter behöver samverka och främja att Sverige når sina klimatpolitiska mål, inte motverka dem. Svensk Vindkraft sätter sin tilltro till att regeringen och ansvariga ministrar tar detta på allvar och nu går från ord till handling för att främja en snabb utbyggnad av förnybar el.

Svensk Vindkraft vill också påvisa att den nya regeringen är lyhörd gentemot kommunpolitiker runt om i landet som önskar återbäring från vindkraften i form av fastighetsskatt. Det är inte mer än rätt att de kommuner som tar sitt ansvar för landets gröna omställning ersätts skäligt. Dessa kommuner behöver även stöd och vägledning i hur de kan dra nytta av den gröna omställningen för att gynna lokal och regional näringslivsutveckling, hur det lokala föreningslivet kan främjas genom Bygdepengar eller annan återbäring som är kopplad till vindkraftsutbyggnad. Låt oss inte göra om misstaget att skapa en polarisering mellan stad och land likt den som följt med utbyggnaden av vattenkraften. Här vill vi i branschen arbeta tillsammans med regeringen för att säkerställa att den gröna omställningen görs till gagn för både den enskilde närboende och hela landet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att nå Sveriges mål att ha ett 100 % förnyelsebart elsystem 2040.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Anmälan öppen till Drift & Underhållsdagarna

Anmälan öppen till Drift & Underhållsdagarna

Nu har vi öppnat upp anmälningarna till årets Drift & Underhållsdagar. Detta år träffas vi på Marsstrand Havshotell den 6-7 maj.Vi har early bird priser fram till 1 mars.Läs mer om konferensen och anmälan här

läs mer
Ny utbildning för vindkraftstekniker

Ny utbildning för vindkraftstekniker

Nu är det klart att Vilhelmina Lärcentrum startar YH-utbildning för vindkraftstekniker; en utbildning där 14 vindkraftsföretag engagerar sig från planering, deltagande, praktikplatser och möjlighet till provanställning efter utbildningen.  Vindkraften är en...

läs mer
Debattartikel

Debattartikel

Vid Moderaternas partistämma i september kom det glädjande beskedet att partiet nu accepterar att den statliga fastighetsskatten för vindkraft överförs till kommunerna. Det var den lösning som den statliga Incitamentsutredningen (SOU 2023:18) hade velat lämna men inte...

läs mer