Svensk Vindkrafts Vindkraftpris för år 2022 tilldelas Tomas Kåberger!

Publicerat 5 maj, 2022

Under hela sin yrkeskarriär har Tomas Kåberger verkat för och varit en hängiven förespråkare för hållbar klimatutveckling, förnybar energi och framför allt utbyggnad av vindkraft. Svensk Vindkraftförening har under ett antal år haft ett mycket nära och utvecklande samarbete med Tomas och det är med stort nöje vi i dag överlämnar årets Vindkraftspris till Tomas Kåberger.

Svensk Vindkrafts styrelse har varit jury och föreningen har delat ut Vindkraftspriset sedan 1995.

Svensk Vindkraft (Svensk Vindkraftförening) etablerades 1986 och är en ideell icke politisk bransch- och medlemsorganisation. Föreningen samverkar med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt samt är en etablerad remissinstans och en engagerad part i energi-Sverige. Svensk Vindkraft är också en erfaren organisatör och arrangerar årligen konferenser,
informativa seminarier och utbildningar på aktuella teman.

Hela motiveringen nedan:

Tomas Kåberger avlade civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola 1983. Tomas disputerade 1999 i fysisk resursteori och utnämndes till docent i fysisk resursteori på CTH. Strax därefter utnämndes Tomas till adjungerad professor i miljövetenskap vid Lunds Tekniska högskola.

År 2008 utnämndes Tomas Kåberger av regeringen till Generaldirektör för Energimyndigheten, där han under ett antal år profilerade sig som en starkt engagerad och drivande ledare. Några månader efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i mars 2011, bad Tomas som redan under ett flertal år varit en stark förespråkare emot kärnkraft att få bli entledigad som GD för Energimyndigheten. Det för att i augusti 2011 tillträda en tjänst på 25 % som ordförande och rådgivare för stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation med huvudinriktning att ta fram systemlösningar för Japans energiomställning och utbyggnad av förnybara energikällor.

År 2019 blev Tomas utnämnd till professor vid CTH vid avdelningen för Fysisk resursteori. Tomas sitter och har suttit som ledamot i ett antal styrelser som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Svenska Naturskyddsföreningen, ledamot och expertråd samt ordförande för Bioenergiföreningen, ledamot i Vattenfalls styrelse, Skogsstyrelsen Tankesmedjan Fores m.fl.

Under hela sin yrkeskarriär har Tomas verkat för och varit en hängiven förespråkare för hållbar klimatutveckling, förnybar energi och framför allt utbyggnad av vindkraft. Svensk Vindkraftförening har under ett antal år haft ett mycket nära och utvecklande samarbete med Tomas och det är med stort nöje vi i dag överlämnar årets Vindkraftspris till Tomas Kåberger.

Säröhus Kungsbacka 5 maj 2022

Styrelsen i Svensk Vindkraftförening

Tidigare pristagare

1995 Ivar Franzén
1996 Bengt Simmingsköld
1997 Göte Niklasson
1998 Olof Karlsson
1999 Bernth Alexandersson
2000 Jan-Åke Jacobson
2001 Kjell Svensson
2002 Carl-Ivar Stahl
2003 Tore Wizelius
2004 Åke Svensson
2005 Margot Wallström
2006 Mikael Segerström
2007 Mona Sahlin
2008 Energimyndigheten
2009 Vindkraftsamordnarna Ewa Hedkvist-Petersen, Agne Hansson, Olof Johansson och Lennart Värmby
2010 Linda Magnusson
2011 Örjan Hedblom och Lennart Blomgren
2012 Gert-Olof ”Måns” Holst
2013 LRF
2014 Nätverket 100% förnybart
2015 Professor Lennart Söder

2016 Ibrahim Baylan

2017 SERO

2018 Fredrik Dahlström Dolff och Henrik Aleryd

2019 Andreas Wickman

2020 Ola Carlson

2021 Rickard Nordin

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Anmälan till Winterwind är öppen

Anmälan till Winterwind är öppen

Nu är det dags att anmäla sig till Winterwind som äger rum i Åre 18-20 mars 2024. Just nu har kan du anmäla dig till "early bird"-pris. Erbjudandet gäller fram till 31 januari och därefter höjs priserna - passa på redan nu! www.winterwind.se

läs mer