Välj en sida

Sverige behöver mer vindkraftsel nu!

Publicerat 18 oktober, 2022

Idag har Sveriges statsminister Ulf Kristersson presenterat regeringsförklaringen och den nya regeringen. Svensk Vindkraft välkomnar de nya statsråden Ebba Busch och Romina Pourmohktari med ansvar för näringsliv och energi, respektive klimat och miljö.

De tillträder i en situation när Sveriges näringsliv och hushåll står i ett omedelbart behov av snabbt ökad elproduktion. Regeringens fokus på kärnkraft kommer inte inom rimlig tid lösa företagens snabba behov av elektrifiering eller hushållens oro för extrema elpriser. Det kan däremot vindkraft göra. Vindkraft kan byggas snabbt och billigt på ett sätt som också stärker den nationella säkerheten i en tid när energitillgång också är en nationell säkerhetsfråga.

Svensk Vindkraft kommer fortsätta att agera för att elproduktionen i Sverige ska vara effektiv, klimatsmart och säker. Vi arbetar med att utveckla och sprida ny kunskap inom projektering, byggnation och driftsfaserna av klimatsmart och säker elproduktion. Vi välkomnar Ulf Kristersson och Ebba Busch att snabbt vidta ett antal åtgärder:

1.       Snabba upp tillståndsprocessen för all energiproduktion.

2.       Skapa incitament till kommuner och lokalsamhällen där vindkraft byggs.

3.       Agera på insikten att kärnkraften inte kan leverera elproduktion i närtid.

4.       Gör upp med det kontraproduktiva motståndet mot vindkraft – alla kraftslag behövs.

5.       Gör det kommunala vetot rättssäkert

6.       Förstärk elnätsutbyggnaden i söder och bibehåll kravet på Svenska Kraftnät att förbereda anslutningspunkter längre ut till havs.

Vi instämmer med statsministerns konstaterande: ”All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs. Det gäller även vind och sol.”

Cecilia Dahlman Eek, Ordförande i föreningen Svensk Vindkraft

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar de ansvar för sin egen hållbarhetsresa. Verksamheten är 100 % koldioxidneutral och...

läs mer
Winterwind 2023 programlansering

Winterwind 2023 programlansering

Programmet börjar bli klart och ett preliminärt program finns här: https://svenskvindkraft.com/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-WinterWind_12-01-23.pdf För att läsa mer om registrering och sponsring: https://winterwind.se/the-registration-is-open-winterwind2023/...

läs mer
SAVE THE DATE! Winterwind 2023

SAVE THE DATE! Winterwind 2023

#Winterwind2023 – the 15th international conference on wind energy in cold climates – will take place in Åre, Sweden March 27-29! Save the Date, more info to come soon! Winterwind 2023 offers seminars, debates, poster exhibition, technical visits, social events and of...

läs mer