Sverige behöver mer vindkraftsel nu!

Publicerat 18 oktober, 2022

Idag har Sveriges statsminister Ulf Kristersson presenterat regeringsförklaringen och den nya regeringen. Svensk Vindkraft välkomnar de nya statsråden Ebba Busch och Romina Pourmohktari med ansvar för näringsliv och energi, respektive klimat och miljö.

De tillträder i en situation när Sveriges näringsliv och hushåll står i ett omedelbart behov av snabbt ökad elproduktion. Regeringens fokus på kärnkraft kommer inte inom rimlig tid lösa företagens snabba behov av elektrifiering eller hushållens oro för extrema elpriser. Det kan däremot vindkraft göra. Vindkraft kan byggas snabbt och billigt på ett sätt som också stärker den nationella säkerheten i en tid när energitillgång också är en nationell säkerhetsfråga.

Svensk Vindkraft kommer fortsätta att agera för att elproduktionen i Sverige ska vara effektiv, klimatsmart och säker. Vi arbetar med att utveckla och sprida ny kunskap inom projektering, byggnation och driftsfaserna av klimatsmart och säker elproduktion. Vi välkomnar Ulf Kristersson och Ebba Busch att snabbt vidta ett antal åtgärder:

1.       Snabba upp tillståndsprocessen för all energiproduktion.

2.       Skapa incitament till kommuner och lokalsamhällen där vindkraft byggs.

3.       Agera på insikten att kärnkraften inte kan leverera elproduktion i närtid.

4.       Gör upp med det kontraproduktiva motståndet mot vindkraft – alla kraftslag behövs.

5.       Gör det kommunala vetot rättssäkert

6.       Förstärk elnätsutbyggnaden i söder och bibehåll kravet på Svenska Kraftnät att förbereda anslutningspunkter längre ut till havs.

Vi instämmer med statsministerns konstaterande: ”All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs. Det gäller även vind och sol.”

Cecilia Dahlman Eek, Ordförande i föreningen Svensk Vindkraft

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer