Sverige behöver mer vindkraftsel nu!

Publicerat 18 oktober, 2022

Idag har Sveriges statsminister Ulf Kristersson presenterat regeringsförklaringen och den nya regeringen. Svensk Vindkraft välkomnar de nya statsråden Ebba Busch och Romina Pourmohktari med ansvar för näringsliv och energi, respektive klimat och miljö.

De tillträder i en situation när Sveriges näringsliv och hushåll står i ett omedelbart behov av snabbt ökad elproduktion. Regeringens fokus på kärnkraft kommer inte inom rimlig tid lösa företagens snabba behov av elektrifiering eller hushållens oro för extrema elpriser. Det kan däremot vindkraft göra. Vindkraft kan byggas snabbt och billigt på ett sätt som också stärker den nationella säkerheten i en tid när energitillgång också är en nationell säkerhetsfråga.

Svensk Vindkraft kommer fortsätta att agera för att elproduktionen i Sverige ska vara effektiv, klimatsmart och säker. Vi arbetar med att utveckla och sprida ny kunskap inom projektering, byggnation och driftsfaserna av klimatsmart och säker elproduktion. Vi välkomnar Ulf Kristersson och Ebba Busch att snabbt vidta ett antal åtgärder:

1.       Snabba upp tillståndsprocessen för all energiproduktion.

2.       Skapa incitament till kommuner och lokalsamhällen där vindkraft byggs.

3.       Agera på insikten att kärnkraften inte kan leverera elproduktion i närtid.

4.       Gör upp med det kontraproduktiva motståndet mot vindkraft – alla kraftslag behövs.

5.       Gör det kommunala vetot rättssäkert

6.       Förstärk elnätsutbyggnaden i söder och bibehåll kravet på Svenska Kraftnät att förbereda anslutningspunkter längre ut till havs.

Vi instämmer med statsministerns konstaterande: ”All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs. Det gäller även vind och sol.”

Cecilia Dahlman Eek, Ordförande i föreningen Svensk Vindkraft

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer